Ondersteuning voor uitzendrelaties en hun opdrachtgevers

Uitzendkrachten zijn niet meer weg te denken. Zij vormen bij uitstek een belangrijk deel van de flexibele schil die bedrijven nodig hebben. De regelgeving rondom het verlonen van uitzendkrachten is echter complex. Het uitzendbureau zelf, als formele werkgever, moet alle regels en de vele wijzigingen daarin tot in de finesses beheersen, terwijl dit voor haar opdrachtgevers ook steeds meer geldt. Uitzendkrachten die menen dat sprake is van onderbetaling kunnen in veel gevallen namelijk ook rechtstreeks bij die opdrachtgevers aankloppen.

Uitzendvragen? BDO biedt het totaalplaatje

BDO kent de complexiteit van de loonheffingen en het arbeidsrecht al jaren en ondersteunt uitzendrelaties en hun opdrachtgevers bij alle voorkomende vragen en aandachtsgebieden. Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

  • Correct toepassen inlenersbeloning: krijgt de uitzendkracht betaald waar hij recht op heeft?;
  • Beoordelen welke cao en sectorindeling van toepassing is (ook uitzendbureaus kunnen onder een vak-cao vallen in plaats van de cao voor uitzendkrachten of andere sector);
  • Beoordelen naleven toepasselijke (cao-)arbeidsvoorwaarden;
  • Vaststellen toepasselijke pensioenregeling en beoordelen naleving daarvan;
  • Beoordelen juistheid berekende bedragen aan loonheffingen en loonadministratie;
  • Nagaan mogelijkheden besparingen op loonkosten;
  • Begeleiding bij controles door de Belastingdienst, NEN 4400-auditoren, de Inspectie SZW en door de SNCU;
  • Grensoverschrijdende arbeid (onder andere toepassen A1-verklaringen bij premieplicht in het buitenland).

De specialisten van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO en die van BDO Legal hebben hun krachten gebundeld zodat u een duidelijk en compleet advies krijgt over zowel de arbeidsrechtelijke als ook de fiscale en sociale zekerheid-aandachtspunten.

Contact

Bestaande relaties waarderen onze laagdrempeligheid en advisering van hoge kwaliteit zeer. Bent u ook benieuwd? Neem vrijblijvend contact op met ons secretariaat via (070) 338 07 22 of stuur een e-mail.