Digitale Strategie & Implementatie

Een digitale strategie op maat voor uw organisatie

Een digitale strategie op maat voor uw organisatie

Om competitief te blijven weet u dat uw organisatie moet opereren en transformeren in het tempo van de digitale wereld. Hoewel altijd dienstbaar aan, is een succesvolle digitale strategie in onze optiek cruciaal onderdeel van uw businessstrategie. BDO Digital is dé specialist op het snijvlak van tech en business en helpt u bij de realisatie en implementatie van een digitale strategie die past bij de doelstellingen van uw organisatie.

Where tech means business

Wat is de vraag, hoeveel moet er geïnvesteerd worden, wat besparen wij aan tijd en capaciteit, en wat gebeurt er met de kwaliteit van en risico’s in het proces? Op die vraagstukken ontmoeten technologie, business en strategie elkaar. Onze specialisten wegen dagelijks alle belangen en brengen zo relevante kansen en risico’s helder in beeld. Ook voor uw organisatie.

Hoe helpt BDO Digital bij strategieontwikkeling? 

De mate en het tempo waarin een digitale strategie kan worden geïmplementeerd hangt sterk af van de digitale volwassenheid van een organisatie. Daarom start elk traject met enerzijds een analyse van de bedrijfsstrategie en de daaraan gekoppelde doelstellingen én anderzijds een analyse van het digitale landschap. Hiermee bekijken we onder meer hoe uw gebruikersorganisatie er uitziet, hoe uw IT-infrastructuur en -beheeromgeving is opgebouwd, met welke applicaties uw organisatie werkt, hoe sterk de onderlinge koppelingen zijn, welke leveranciers betrokken zijn, met welke servers er wordt gewerkt en, in algemene zin, wat de kwaliteit van uw data is en hoe deze ontsloten wordt. Hebben we een helder beeld van winstpunten op korte en lange termijn? Dan helpen we u uw digitale strategie vorm te geven en praktische technologische oplossingen te integreren.

Expert in markten, risicobeheersing en regelgeving

Kansen benutten en risico’s beheersen. Dat zijn de sleutelwoorden bij het opzetten van een lange termijn digitale strategie. We helpen organisaties bepalen welke oplossingen de grootste zakelijke impact hebben en leveren beheersbare, meetbare programma's om die oplossingen te bereiken. We denken groot, maar beginnen meestal klein en zetten nieuwe stappen als uw organisatie daar aan toe is. Dankzij het internationale karakter van BDO Digital en onze kennis over het midden en hogere marktsegment in het bedrijfsleven en de non-profitsector weet u zeker dat uw organisatie altijd voldoet aan de juiste wet- en regelgeving en is uw digitale veiligheid gewaarborgd.

Aan de slag 

Zoekt u ondersteuning bij de ontwikkeling van een digitale strategie, heeft u vragen over implementatie, wet- en regelgeving of technologische innovaties? Of heeft u behoefte aan een gesprek? Neem dan direct contact met ons op.
 

Onze aanpak


Contactpersonen