• Personeels- en salarisadministratie

    ISAE3402- en NIRPA gecertificeerd

Ondersteuning en advies bij vraagstukken rond HR en personeelszaken

Van oudsher voeren werkgevers hun salarisadministratie vooral om te voldoen aan de verplichtingen rondom het inhouden en afdragen van loonheffing. Tegenwoordig is die focus niet meer voldoende. Prioriteiten liggen op andere terreinen, zoals de vragen waar u aan moet kunnen voldoen op het gebied van pensioenen, subsidies en loonheffingskortingen. Tevens is ook de gegevensaanlevering aan bijvoorbeeld arbodienst en verzekeraars steeds belangrijker geworden.

Geautomatiseerde personeels- en salarisadministratie

U bent vaak veel tijd kwijt aan administratieve processen, en het bijhouden van ontwikkelingen in wet- en regelgeving. In deze complexere realiteit is het belangrijk dat processen efficiënt ingericht worden. Een systeem waarin de (salaris)administratieve processen geïntegreerd zijn met systemen die meer in het HR-werkveld liggen, zoals talentontwikkeling, beoordelen en functioneren, maakt het leven van zowel HR als de salarisadministratie een stuk eenvoudiger. Een goed uitgerust personeelssysteem stelt u in staat om informatie eenvoudig binnen een beveiligde online omgeving te versturen, binnen de door u vastgestelde autorisaties.

Van samenwerken tot volledig uitbesteden

BDO kan u helpen met elk niveau van ondersteuning. Zo helpen we uw (HR-)administrateur of controller desgewenst alleen met het bijhouden van gegevens en wijzigingen, maar nemen we net zo makkelijk uw salarisadministratie volledig over. De vraag welke onderdelen van uw salarisadministratie u wilt outsourcen en welke onderdelen u zelf wilt doen, kan afhangen van de omvang van uw onderneming en van de mate waarin u met salarisverwerking bezig bent.

Voordelen voor uw personeelszaken

  • U krijgt een vaste, persoonlijke bedrijfsadviseur. Een klankbord, coach en kritisch sparringpartner die u gevraagd én ongevraagd van adviezen voorziet. Of het nu gaat over het fiscaal optimaal benutten van de werkkostenregeling, de inrichting van de verlofadministratie, het juist toepassen van de cao of advisering om de werkprocessen van de salarisadministratie van uw organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten.
  • Deze adviseur wordt ondersteund door een team van specialisten, zoals arbeidsjuristen, loonbelastingspecialisten en HR-consultants.
  • Alle belangrijke management- en stuurinformatie die u nodig heeft rondom uw personeel, kunt u downloaden vanuit BDO Online Personeel. Ervaar het gemak van deze slimme en gebruiksvriendelijke software voor de automatisering van uw personeelsregistratie en bijbehorende dataverwerking.
  • Of het nu gaat om het bijhouden van het ziekteverzuim, het vastleggen van verstrekkingen of het laten aanvragen van verlof, met de praktische HR-modules regelt u alles eenvoudig en overzichtelijk in één online applicatie.

Optimale HR-ondersteuning vanuit een integrale aanpak

Om u optimaal te kunnen ondersteunen en faciliteren, hebben wij alle diensten die BDO biedt op het gebied van HR-advisering, samengebracht onder HR Services. Door onze unieke samenwerking vanuit verschillende disciplines, kunnen wij uw personele vraagstukken vanuit een integrale benadering beantwoorden.

ISAE-3402 verklaring

BDO Nederland beschikt sinds 2020 over een ISAE-3402 verklaring. Daarmee kunnen wij onze cliënten (extra) zekerheid bieden omtrent de beheersing van de financiële processen. In de ISAE-3402 verklaring tonen we aan hoe processen worden beheerst met betrekking tot onder meer juiste en tijdige client implementatie, salarisverwerking, communicatie met derde partijen en toegangsbeveiligingen. 

NIRPA gecertificeerd

NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Registratie van NIRPA vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak. Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode. Deze wordt tevens als branche standaard beschouwd.


 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over salarisadministratie of wilt u het ISAE3402 rapport opvragen voor het eigen risico management, accountantscontrole of audit door een derde partij, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

NEEM CONTACT OP