Uw administratie optimaal uitbesteed

Ondernemers en financieel beslissers werken dagelijks aan een betere efficiency, het beheersen van risico’s en kostenbesparing binnen hun organisatie. Daarbij wilt u de zekerheid dat uw cijfers accuraat en up-to-date zijn. Tegelijkertijd is uw administratie niet uw kernactiviteit. Téveel tijd en geld mag uw administratie dus niet kosten. Dreigt dat wel te gebeuren of raakt u het overzicht kwijt, dan kan outsourcing een oplossing zijn.

Outsourcing levert naast een kostenbesparing vaak ook een flinke kwaliteitsverbetering op. Er bestaan verschillende alternatieven – u bepaalt zelf in welke mate u uw financiële processen wilt outsourcen. Van enkel samenwerken tot volledig uitbesteden. Het laatste zorgt voor continuïteit, kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en de zekerheid dat u bent voorbereid op nieuwe regels, marktontwikkelingen en uw groeiambities. Bent u met uw onderneming zelfs internationaal actief? Dan kunt u ook over de grens grip op uw administratie houden dankzij Global Outsourcing.

Financial Process Outsourcing

Financial Process Outsourcing (FPO) helpt bij het optimaliseren en overnemen van administratie- en rapportageprocessen van middelgrote en grote ondernemingen. En onze FPO gaat verder dan financiële transacties en financiële administratie: wij optimaliseren niet alleen processen, maar ook bedrijfsresultaten. Wij hebben onze ervaring met innovatieve ICT-oplossingen, Lean Six Sigma en andere methodes voor procesverbetering toegepast op de financieel administratieve processen.

Retail Accounting

Retailondernemingen kunnen niet zonder daadkrachtig management en efficiënte processen. Voor retailketens en franchiseondernemingen in de retail geldt dat zo mogelijk nog sterker. Vooral de complexiteit van franchising vraagt om professionele ondersteuning van een adviseur met gedegen kennis van de branche.

De administratie voor retailketens is in feite een bundeling van administraties voor meerdere filialen en/of franchisenemers. Daarmee is het een vak apart. Maar als het goed gebeurt, kan het veel geld opleveren. Het helpt bijvoorbeeld bij het bewaken van uw eigendommen (activa, voorraden, geldmiddelen) en bij het tijdig bijsturen in onverwachte situaties. Bij BDO kunnen we de volledige financiële én personeelsadministratie efficiënt voor u inrichten en verzorgen. Zo bespaart u kosten en houdt u toch zicht op alle relevante informatie over uw bedrijf.

BDO Analytics voor filiaalvergelijking

Benchmarking en filiaalvergelijking zijn door groeiende concurrentie van steeds grotere waarde. Zo kunt u met filiaalvergelijking zien of rendementen wel optimaal verdeeld zijn over filialen. U krijgt daarmee ook zicht op hoe uw formule rendeert als geheel. Met ons interactieve benchmarkplatform BDO Analytics brengen we de tussentijdse prestaties van filialen en franchisenemers vanuit diverse invalshoeken in kaart. Via dit dashboard zijn ook de marges op de voet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Gefaseerde aanpak naar outsourcing

Het outsourcen van financiële activiteiten is een grote stap: het gaat om cruciale bedrijfsprocessen. Daarom hanteren we een gefaseerde aanpak waarmee uw organisatie de tijd krijgt om aan de veranderingen te wennen. Transparantie en samenwerking zijn onze vaste uitgangspunten.

  • Fase 1 – Intake
    Tijdens de intakefase bespreken we samen met u uw financieel-administratieve processen. We brengen bestaande uitdagingen en knelpunten in kaart en stellen op basis daarvan een rapportage op. Hierin beschrijven we op hoofdlijnen uw huidige proces plus de optimalisatiemogelijkheden.
  • Fase 2 – Procesoptimalisatie
    In samenwerking met u en uw medewerkers maken wij een herontwerp van de bestaande processen. Daarbij maken we maximaal gebruik van onze online systemen, waardoor handmatige handelingen tot een minimum worden beperkt.
  • Fase 3 – Outsourcing
    We richten het nieuwe proces in dat bij ons is ondergebracht. We maken duidelijke afspraken over zaken als de rolverdeling, verwachtingen en doorlooptijden en leggen die vast in service level-afspraken. Na een korte periode van schaduwdraaien nemen wij het nieuwe proces over en dragen wij zorg voor de dagelijkse financiële controle en de rapportage.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van outsourcing door BDO, of hoe wij uw retailorganisatie kunnen helpen? Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.