BDO-Benchmark Nederlandse Gemeenten

BDO onderzoekt jaarlijks de financiële positie van de Nederlandse gemeenten. Bij dit grootschalige onderzoek maken we gebruik van de financiële kengetallen die de gemeenten zelf aanleveren in hun jaarrekeningen. Op basis van deze cijfers maken we een ranking en geven we uitgebreid onze visie op de branche door middel van conclusies en aanbevelingen; waar staan we, waar liggen de kansen en de uitdagingen? 

Wij realiseren ons dat achter de cijfers de échte verhalen van gemeenten schuilgaan. Daarom vragen wij ook verschillende gemeentelijke bestuurders en topambtenaren om hun ervaringen met ons te delen. Waar worstelen ze écht mee? Wat valt mee, en wat tegen? Deze verhalen geven kleur en duiding aan de cijfers. Daarbij organiseren wij ook nog een rondetafeldiscussie met deelnemers die met elkaar in gesprek gaan over deze benchmark. Al deze verhalen, gecombineerd met onze analyses, geven een mooi inzicht in hoe het staat met de financiële performance van gemeenten.
Eerder verschenen exemplaren: