Familiestatuut en governance

Bent u nieuwsgierig hoe uw familieleden aankijken tegen de familie in onderlinge samenhang met het bedrijf?

Afspraken rondom familie, eigendom en bedrijf

In een Familiestatuut worden afspraken vastgelegd op het snijvlak van familie, eigendom en bedrijf. Hierbij komt een veelheid aan vragen aan bod; over het eigenaarschap, de zeggenschap, welke rollen er zijn ten opzichte van elkaar en hoe zaken als beloning en bijvoorbeeld beoordeling van familieleden zijn georganiseerd. Maar ook: hoe lopen de communicatielijnen, wie beslist waarover en op welke manier gebeurt dat?

BDO begeleidt familiebedrijven bij het maken van een Familiestatuut. Dit doen we aan de hand van individuele en gezamenlijke gesprekken. Met familieleden, maar ook met externe betrokkenen. Het streven? Komen tot een gezamenlijke visie die bijdraagt aan de continuïteit voor het bedrijf én aan harmonie in de familie. Een Familiestatuut leidt tot gemoedsrust. Het is een dynamisch visiedocument dat regelmatig wordt bijgewerkt, dat niet in een la verdwijnt, maar blijvend een positieve impact heeft op uw bedrijf. Het doel van een Familiestatuut is om samen te komen tot een gedragen plan met een toekomstgerichte governance-structuur die past bij het bedrijf en de strategie. Maar die vooral ook aansluit bij de familie, de mensen en de waarden waar de familie voor staat.

Wat kan BDO betekenen bij het maken van een Familiestatuut?

Zorgvuldigheid, een zuivere communicatie, kennisoverdracht en samenwerking. Bij het maken van een Familiestatuut en de daaraan gekoppelde afspraken in het kader van family- en businessgovernance, verbinden onze adviseurs al vele jaren ratio aan emotie. Dat vergt inhoudelijke kennis die we overdragen, maar ook psychologische vaardigheden, kennis van systemische familiedynamiek en ‘mediation’. We bespreken zaken die – mogelijk - nog nooit besproken zijn. Zaken die ingewikkeld zijn, ‘gevoelig’ liggen en die u in familiaire kring misschien liever niet bespreekt, maar die eigenlijk wel op tafel moeten komen.
Contactpersonen