Leergangen voor alle doelgroepen in het familiebedrijf

Familiebedrijven zijn unieke en complexe organisaties. Een beter begrip van deze complexiteit draagt bij aan continuïteit van het bedrijf en harmonie in de familie. Daarom bieden wij via de BDO Familiebedrijven Academie diverse trainingen aan voor alle doelgroepen in het familiebedrijf. 

Met deze trainingen vergroten we niet alleen het begrip van de sterktes en zwaktes van familiebedrijven, maar leren deelnemers ook van elkaar en bieden we hen de mogelijkheid om hun netwerk te vergroten. De familiebedrijvenexperts van BDO beschikken over veel wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Daarnaast is BDO onlangs door Consultancy.nl uitgeroepen tot nummer 1 familiebedrijvenadviespraktijk.

Dus bent u een opvolger, leider, overdrager of een externe bestuurder, adviseur of toezichthouder? Dan is één van onze trainingen misschien wel wat voor u:

  • De NextGen Masterclass is er voor potentiële opvolgers van ± 20 t/m 35 jaar;
  • Het programma Leiderschap in het familiebedrijf is er voor leiders en directieleden van ± 25 t/m 45 jaar;
  • De masterclass Goed bestuur in het familiebedrijf is er voor leden van Raden van Commissarissen, Raden van Advies en externe bestuurders/directieleden.

Onze trainingen

Al deze doelgroepen kennen hun eigen uitdagingen. De adviseurs en trainers van BDO zijn hier als geen ander mee bekend door hun advieservaring bij familiebedrijven. De trainingen zijn opgebouwd vanuit deze ervaringen en wetenschappelijke inzichten. Daarnaast is er door de opzet met kleine groepen veel ruimte voor interactie, uitwisseling van ervaringen en inbreng van eigen cases. Meer informatie over deze trainingen wordt hieronder toegelicht.

NextGen Masterclass 

Deze Masterclass is bestemd voor potentiële opvolgers in het familiebedrijf in de leeftijdscategorie van ± 20 t/m 35 jaar. Experts van BDO en gastsprekers wijden de deelnemers in over de belangrijkste aspecten van bedrijfsopvolging en zetten de deelnemers aan het denken over hun bedrijfsopvolging. In zes dagdelen komen thema’s als familiebedrijfskunde, aandeelhouderschap, aandelenoverdracht, strategie en leiderschap aan de orde. Er is bovendien volop gelegenheid om ervaringen en vragen uit te wisselen met andere deelnemers, waarbij dezelfde vragen spelen. BDO geeft met deze masterclass nieuwe perspectieven aan jonge familieleden, die nog voor de definitieve opvolging staan.

Meer informatie en aanmelden

Benieuwd naar de masterclass? Hieronder ziet u een terugblik van de NextGen Masterclass 2022

terugblik NextGen 2022

Leiderschap in het familiebedrijf

Dit programma is bestemd voor potentiële leiders en directieleden in het familiebedrijf, in de leeftijdscategorie van ± 25 t/m 45 jaar. Zij hebben de verantwoordelijkheid en het leiderschap over het bedrijf en de familie, of nemen dit binnenkort op zich. BDO organiseert het leiderschapsprogramma samen met de Rotterdam School of Management. Hun docenten voeden de deelnemers op academisch niveau rondom de thema’s leiderschap, strategie en change management. Deelnemers formuleren eigen leerdoelen en brengen eigen cases in. Ze werken individueel en in kleine groepen onder begeleiding van BDO aan hun toekomstplan. Het programma duurt een week (exclusief overnachtingen) en beoogt een intensieve en stevige impuls te geven aan uw leiderschapsontwikkeling.

Meer informatie en aanmelden

Benieuwd naar het programma? Hieronder ziet u een terugblik van de LeadGen Masterclass 2022

Terugblik LeadGen 2022

Heeft u vragen over een van deze trainingen? Mail dan naar [email protected]