Transformeren voor de toekomst

Voor organisaties is er een groeiende noodzaak om duurzaamheid aan te pakken. De risico's waarmee bedrijven worden geconfronteerd, worden groter en complexer als gevolg van de klimaatverandering, pandemieën, toenemende digitalisering en wereldwijde logistieke ketens. Deze toenemende risico's hebben geleid tot een maatschappelijke vraag vanuit consumenten, investeerders en de politiek naar transparantie en verantwoording op het vlak van 'Environmental, Social and Governance' (ESG)-aspecten. Kortom, welke impact hebben publieke organisaties en bedrijven, waaronder de industrie, op het milieu en onze samenlevingen? En nog concreter, welke impact heeft uw organisatie?

Voldoen aan ESG-regelgeving

BDO heeft een brede expertise op het vlak van duurzaamheid, zowel nationaal als internationaal. Onze ESG-professionals kunnen u helpen bij de transitie naar een duurzamere organisatie en ondersteuning bieden bij de bijbehorende rapportage en assurance. Ook kunnen wij u ondersteunen bij veranderende wet- en regelgeving op dit gebied, om zo een duurzame toekomst voor uw organisatie te bewerkstelligen. Dat doen wij met een praktische aanpak, gericht op waardecreatie én risicomanagement.  

Onze ESG-dienstverlening is gestructureerd rond de thema’s Transitie, Reporting en Assurance. Per thema zijn enkele voorbeelden opgenomen van mogelijke dienstverlening die wij u kunnen bieden. Deze vindt u rechts op deze pagina.

Sustainability Readiness Tool

Bent u benieuwd hoe duurzaam uw organisatie is of bent u van plan (nog) meer energie te steken in het verduurzamen van uw organisatie? Onze ‘Sustainability Readiness Tool’ kan daarbij helpen.

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties moedigen ons aan om duurzame ontwikkeling centraal te stellen in onze bedrijfsstrategie. De SDG's hebben gezorgd voor een uniforme taal, die wereldwijd erkend is en wordt onderschreven, waar organisaties hun strategie op kunnen afstemmen én zich op kunnen richten.

Onze Sustainability Readiness Tool is speciaal ontwikkeld om de activiteiten van uw organisatie af te zetten ten opzichte van die wereldwijde SDG’s. Ook geeft de Tool een beoordeling van de volwassenheid van uw organisatie op het vlak van duurzaamheid. Het assessment kan periodiek ingevuld worden om progressie in uw transformatieproces op dit vlak te meten.

Na het invullen van het assessment ontvangt u een rapport dat uw ‘Sustainability Readiness’ weergeeft. U ontvangt daarbij ook een aantal praktische adviezen en best practices om u te ondersteunen bij uw volgende stappen naar een nog duurzamere organisatie. Alle organisaties die de Sustainability Readiness Tool invullen krijgen een gratis consult aangeboden om de resultaten te bespreken. Het invullen kost slechts 20 minuten van uw tijd.

vul assessment in 

Sustainability & BDO

BDO staat als organisatie midden in de samenleving en we zijn ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die ligt besloten in de aard van ons vak. We ondernemen met oog voor mensen binnen én buiten onze organisatie. Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kracht bij te zetten heeft BDO een Impact Centre opgericht.

Lees hier meer over de activiteiten die BDO intern ontplooit op het vlak van sustainability middels het Impact Centre.

Werken bij BDO

BDO biedt de beste oplossingen op het gebied van accountancy, fiscaliteit en consultancy. En de beste plek om te werken. We hebben regelmatig vacatures, ook op het vlak van duurzaamheid. Heb je interesse om te werken bij BDO? Kijk dan naar onze actuele vacatures of stuur een open sollicitatie.