• HR Services

Snel en praktisch advies op personeelsgebied

Medewerkers vormen het menselijk kapitaal van uw organisatie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er doorgaans veel aandacht aan medewerkers wordt geschonken. Het team van HR Services adviseert bedrijven bij alle mogelijke personele vraagstukken.

We zien in de praktijk dat ondernemers met alsmaar complexere vraagstukken op het gebied van personeel te maken krijgen. Zoals op het gebied van de arbeidsmarkt (hoe trek ik voldoende gekwalificeerde medewerkers aan?), de beloning van medewerkers (hoe ziet ons arbeidsvoorwaardenpakket eruit? Wat zijn hierin de fiscale (on)mogelijkheden?), leiderschap (zijn wij als leidinggevenden in staat om onze medewerkers op een goede en motiverende wijze aan te sturen?) en personeels- en salarisadministratie (hoe hebben we onze salarisadministratie ingericht? Op welke wijze beheren we onze personeelsdossiers?). De wetgever, de arbeidsmarkt, maar ook nieuwe generaties medewerkers zijn hier de belangrijkste aanleiding van.

U wordt bovendien in toenemende mate geconfronteerd met arbeidsrechtelijke (onder meer de wet werk en zekerheid, ontslagrecht, wet op de ondernemingsraden en arbeidsovereenkomsten), en met fiscale wetgeving (WKR, inzet van flexibele arbeidskrachten, zoals ZZP-ers, en grensoverschrijdend werken). Deze (soms gecompliceerde) onderwerpen vragen om specialistische kennis die –vanzelfsprekend- niet altijd voorhanden is binnen uw organisatie.

Integrale aanpak

Om u hierin optimaal te kunnen ondersteunen en faciliteren, hebben wij alle diensten die BDO biedt op het gebied van HR advisering, samengebracht onder HR Services. Door deze unieke samenwerking vanuit verschillende disciplines, kunnen wij uw personele vraagstukken vanuit een integrale benadering beantwoorden waarbij we vooral pragmatisch te werk gaan.

Wij bieden hiermee een pakket van HR-dienstverlening waarbij u zelf kunt bepalen waar u behoefte aan heeft: van slimme online oplossingen voor uw personeelsdossiers tot volledige outsourcing van uw HR-functie. Ofwel, van volledig uitbesteden tot alleen begeleiden.

Ons dienstenpakket:

 • salarisadministratie
 • loonaangifte
 • arbeidsrecht
 • dossieropbouw
 • cao-recht
 • ondernemingsraden
 • loonheffingencheck
 • werkkostenregeling
 • expatregelingen
 • talentmanagementprogramma’s
 • leiderschapsprogramma’s
 • ontwikkeling van arbeidsvoorwaardenbeleid
 • ontwikkeling van performancemanagementsystemen
 • coaching

Afspraak maken?

Wilt u ook eens vrijblijvend sparren over de mogelijkheden binnen uw organisatie om (de uitvoering van) het HR-beleid verder te professionaliseren? Of heeft u juist een specifieke arbeidsjuridische vraag, een vraagstuk rondom uw salarisadministratie of bijvoorbeeld loon- en premieheffing? Nodig dan eens een van onze specialisten uit voor een kennismakingsgesprek. Neem contact op met het team van HR Services via (088) 236 48 48 of stuur een e-mail. Wij bieden u graag nieuwe inzichten in de mogelijkheden en voordelen van een professioneel HR-beleid.