Raad van commissarissen

BDO heeft sinds 1 mei 2016 een volledig externe raad van commissarissen. Dit ligt in lijn met de maatregelen zoals opgesteld door de NBA Werkgroep Toekomst Accountantsberoep, waarbij BDO nauw betrokken is geweest. De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene zaken binnen de BDO-organisatie als geheel en heeft specifieke taken met betrekking tot toezicht op het gebied van Audit & Assurance.

De raad van commissarissen bestaat uit:

  • Danny van der Eijk (voorzitter)
  • Bernadette Langius
  • Dennis Raithel
  • Heleen Kuijten
  • Engelhardt Robbe

Het Reglement Raad van Commissarissen van BDO is hier te vinden