Raad van bestuur

Het statutaire bestuur van elke groepsmaatschappij bestaat (indirect) uit de Raad van Bestuur van BDO Holding B.V., die daarbij optreedt als vertegenwoordiger van de formele statutaire bestuurder van de betreffende groepsmaatschappij. Zo is er binnen de BDO groep een ononderbroken bestuurslijn, die de eenheid van beleid zoveel mogelijk waarborgt. De Vergadering van Participanten kiest rechtstreeks uit haar midden de voorzitter en de overige leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur formuleert de strategie, voert deze uit, richt de organisatie in en stuurt deze aan. De Raad van Bestuur bestaat uit:

René Nelis

René Nelis (1965) is sinds 1985 verbonden aan BDO. Vanaf 2021 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur en vervult hij de functie van voorzitter (CEO). Hij is afgestudeerd registeraccountant en in het jaar 2004 benoemd tot partner. In zijn carrière heeft hij diverse verantwoordelijkheden gedragen, waaronder voor een gemengde praktijk op het gebied van Audit & Assurance en Accountancy & Bedrijfsadvies. Daarnaast was hij Profit Center Manager voor BDO Amstelveen-Haarlem. In deze rol heeft hij zich ingezet om succesvolle resultaten te behalen voor BDO en was hij o.a. verantwoordelijk voor de samenvoeging van de kantoren Amstelveen en Haarlem op de nieuwe locatie in Amstelveen.

 Maurice de Kleer (1971) studeerde Nederlands en fiscaal recht aan Tilburg University en postdoctoraal Europese Fiscale Studies (EFS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 2021 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur in de functie van Chief Quality Officer (CQO) Hij is sinds 2005 werkzaam bij BDO als belastingadviseur en was vanaf 2008 eindverantwoordelijk partner van de fiscale praktijk van BDO Haaglanden. Van 2015 tot en met 2018 was de Kleer voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Bij BDO vervulde hij nevenfuncties als praktijkleider belastingadvies en voorzitter van de vergadering van participanten.


Leon Jansen (1969) is op 1 september 2020 aangetreden als Chief Financial Officer en Chief Operations Officer (CFO en COO). Hij is als bedrijfseconoom afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft aansluitend de opleiding tot registeraccountant gevolgd. Hij heeft zich toegelegd op audit en assurance opdrachten in de algemene controlepraktijk, inclusief internationale audits en verslaggeving onder IFRS, met als specialisme financiële instellingen. Jansen is sinds 1995 werkzaam in de accountancy en vanaf 2010 als equity partner verbonden aan BDO. Van 2015 tot en met medio 2020 was hij lid van het managementteam Audit & Assurance.