• Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

We staan als organisatie midden in de samenleving en zijn ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die ligt besloten in de aard van ons vak. We ondernemen met oog voor mensen binnen én buiten onze organisatie. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaven we de afgelopen jaren vorm in het BDO Fonds, waarbij wij sociaal-maatschappelijke projecten en initiatieven waar BDO’ers bij betrokken waren, ondersteunden met geldelijke bijdragen. Om onze duurzaamheidsstrategie verder door te ontwikkelen en alle onderliggende initiatieven te coördineren en faciliteren, is in 2020 het BDO Impact Centre opgericht ter vervanging van het BDO Fonds. Hiermee beogen we een langdurige impact te maken op én in de maatschappij. Dit doen we door o.a. uren beschikbaar te stellen voor BDO’ers om de handen uit de mouwen te kunnen steken en kennis te kunnen overdragen. 

Het BDO Impact Centre

Het team bestaat uit BDO medewerkers met een maatschappelijk hart die afgevaardigden zijn van verschillende functies en locaties binnen de organisatie. Het doel is om met behulp van het Impact Centre van BDO een zichtbaar maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken, die door gerichte initiatieven en focuspunten op het gebied van MVO langdurige impact kan maken op én in de maatschappij. Het Impact Centre geeft richting aan de duurzaamheidsstrategie en inspireert en faciliteert daarnaast afdelingen en individuele BDO’ers bij keuzes en activiteiten in het teken hiervan. Door BDO’ers te betrekken bij het onderwerp geloven we erin dat MVO in het DNA van BDO en de BDO’ers komt. Alleen samen kunnen we immers impact maken!

Via het BDO Impact Centre organiseren we activiteiten die gericht zijn op het toevoegen van waarde op het gebied van: people, planet en profit. Daarin wordt telkens opnieuw een zorgvuldige balans gezocht en op een actieve en transparante manier verantwoording afgelegd. Met stakeholders wordt over deze thema’s een open dialoog gevoerd. Hieronder lees je meer over wat we onder deze thema’s verstaan. 

1. People

Bij ‘People’ staat het welzijn van de mens centraal. Zowel van het eigen personeel, als van de mensen in de samenleving. Om een positieve bijdrage te leveren aan (de ontwikkeling van) onze eigen medewerkers, omarmen we thema’s en projecten zoals ‘Vitaliteit’ en ‘Diversiteit & Inclusie’. We zorgen voor een stabiele en stimulerende werkomgeving om onze medewerkers optimaal tot bloei te laten komen en waarbij zij hun talent optimaal kunnen benutten. Daarin houden we wel maat: we waken voor een goede balans tussen werk en privé. Op werkenbijbdo.nl leest u meer over BDO als werkgever.

Daarnaast willen we via het BDO Impact Centre bijdragen aan de kennis van BDO’ers op het gebied van MVO. Om een duurzame bijdrage te leveren aan de mensen in de maatschappij en BDO’ers te stimuleren hieraan deel te nemen, heeft het BDO Impact Centre twee initiatieven in het leven geroepen: ‘Flagship-projecten’ en ‘People-to-People-projecten’. Beide initiatieven worden hieronder verder toegelicht. 

Flagship-projecten
Een flagship-project is een ‘kant-en-klaar’ maatschappelijk BDO-programma in samenwerking met een andere maatschappelijke organisatie, waarvoor iedere BDO'er zich kan aanmelden die de handen uit de mouwen wil steken voor mens en maatschappij. Ieder jaar bieden we onze medewerkers één groot maatschappelijk project aan waarvoor zij zich kunnen inschrijven. BDO stelt uren beschikbaar voor de BDO’ers die hieraan willen deelnemen. Voordeel van een maatschappelijk flagship-project is dat medewerkers die een bijdrage willen leveren, niet zelf op zoek hoeven naar initiatieven maar zich enkel hiervoor hoeven in te schrijven. Zo kunnen wij als organisatie collectief impact maken en ons inzetten voor een concreet, maatschappelijk doel. 

People-to-People-projecten
Naast de flagship-projecten, kunnen BDO’ers via people-to-people-projecten een eigen idee of project indienen die bijdragen aan de pijler ‘people’ of ‘planet’. Na goedkeuring krijgen BDO’ers een aantal uren vanuit BDO om hieraan te besteden.

2. Planet

Zonder aarde zijn we nergens! Iedereen zal zijn of haar steentje moeten bijdragen om de aarde te herstellen en deze door te kunnen blijven geven aan volgende generaties. Zo ook BDO. Onder ‘Planet’ verstaan we het verduurzamen van de bedrijfsvoering binnen BDO. Het Impact Centre heeft de ambitie om samen met BDO’ers de impact die de bedrijfsvoering op de wereld heeft, te verminderen. Onze nieuwe kantoorgebouwen voldoen aan de nieuwste normen voor energieverbruik en het gebruik van duurzame materialen. De ambitie luidt: BDO wil in de toekomst volledig circulair opereren. Met circulair bedoelen we géén uitstoot, géén afval en het optimaal (her)gebruik van materialen.

3. Profit

Bij BDO kijken we verder dan de grenzen van ons eigen vakgebied. We zijn ons ervan bewust dat de impact die een bedrijf maakt, verder reikt dan financiële cijfers. Daarom willen we naast bovengenoemde initiatieven, ook medewerkers en kennis met elkaar verenigen en daarmee onderscheidende en innovatieve diensten op de markt brengen met betrekking tot duurzaamheid. Dit is een stip op de horizon die we komende periode verder vorm gaan geven. 

Meer informatie 
Bent u benieuwd naar onze andere maatschappelijke partnerships en ons MVO-beleid? Kijk dan op deze pagina of lees meer in het jaarverslag 2020 van Stichting het BDO Fonds. Contact opnemen met het BDO Impact Centre? Stuur dan een mail naar: [email protected].