• Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

BDO wil een positieve impact maken op de maatschappij, door iets te betekenen voor mensen en de wereld waarin we leven. We staan midden in de samenleving en zijn ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze strategie BDO 2021-2025 heeft dan ook niet voor niets de naam gekregen ‘BDO voor mens & maatschappij’. Vanuit die gedachte ontplooien wij sociaal-maatschappelijke projecten en initiatieven, waarvan onze medewerkers de drijvende kracht vormen. Daarnaast verduurzamen wij de bedrijfsvoering van BDO en dragen we ons steentje bij aan een groenere wereld.

We geven onze collega’s de ruimte om hun kennis en uren belangeloos in te zetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor groepen in de samenleving die – om welke reden dan ook – minder makkelijk kunnen participeren in de samenleving, zoals gevluchte vakgenoten en kinderen en jongeren uit een kansarme omgeving

BDO Impact Centre

Dit soort initiatieven krijgen vorm via het BDO Impact Centre*: een (multidicipliair) team binnen BDO dat bestaat uit medewerkers die – naast hun reguliere functie binnen BDO – een groot maatschappelijk hart hebben en richting geven aan onze strategie. Het BDO Impact Centre wil BDO'ers inspireren, activeren, verbinden, faciliteren en meer kennis geven op het gebied van ESG (Environment, Social & Governance) om dit doel te bereiken Dit doen onze Impact Mangers onder enthousiaste leiding van CSR Officer Simone van den Berg. 

*Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaven we de afgelopen jaren vorm in het BDO Fonds, de voorganger van het Impact Centre. Op de achtergrond ondersteunen we nog enkele verenigingen en stichtingen met een geldelijke bijdrage vanuit het BDO Fonds. Het jaarverslag vind je hier.

Samen een langdurige impact maken

BDO richt zich op projecten en initiatieven waarmee we collectief én langdurige impact kunnen maken. Om die reden richten we ons vanuit het BDO Impact Centre (en in samenwerking met maatschappelijke partners) op een aantal grote maatschappelijk projecten, waarvoor onze medewerkers zich onder werktijd kunnen inspannen. Dit zijn twee van die flagship-projecten, zoals wij ze noemen:

Mentorprogramma en werkervaringsplekken voor vluchtelingen
Het UAF (Universitair Asiel Fonds) geeft vluchtelingen de kans hun studie en werk in Nederland voort te zetten. In samenwerking met UAF gaan BDO’ers gedurende zes maanden aan de slag als mentor van gevluchte vakgenoten, met als doel hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en ze te helpen hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving. Hiermee willen we een positieve impact maken op de vitaliteit en langdurige participatie van vluchtelingen.  

Een mentee krijgt tijdens dit programma de kans zijn of haar eigen (zakelijke) netwerk in Nederland te vergroten, te sparren met een vakgenoot en te worden ondersteund bij het vinden van werk. De BDO-mentoren leren andersom ook weer van de mentees door te ervaren met welke knelpunten zij op de arbeidsmarkt te maken krijgen. Het traject biedt tevens volop gelegenheid om elkaars cultuur beter te leren kennen. In 2022 hebben we dit mentorprogramma uitgebreid door werkervaringsplekken open te stellen voor gevluchte vakgenoten, die we zes maanden in dienst nemen. Ook hierbij is het doel het vinden van een vaste baan, binnen of buiten BDO. Inmiddels zijn 55 medewerkers succesvol gekoppeld aan een mentee. Dit aantal groeit snel, aangezien er elk jaar meerdere rondes van het mentorenprogramma plaatsvinden.  

Strijd tegen ongelijke kansen voor jongeren
In Nederland groeien honderdduizenden kinderen op in wijken met veel armoede en weinig rolmodellen. Zij hebben evenveel talent als leeftijdsgenootjes uit rijkere buurten, maar krijgen vaak minder kans dit te ontwikkelen. JINC zit zich in voor een succesvolle toekomst voor kinderen, waarin iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt krijgt. Via de projecten van JINC maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. BDO’ers kunnen zich inzetten voor deze projecten, bijvoorbeeld door deel te nemen als trainer of coach. De ervaring leert dat de expertise van professionals jongeren inspireert en bij blijft. Het contact met de professionals geeft ze bovendien zelfvertrouwen en inzicht in hun eigen kwaliteiten.

Eigen projecten door BDO’ers

Naast deze collectieve projecten ondersteunt BDO zogeheten ‘People-to-People’-projecten, op initiatief van die BDO’ers zelf, die ze graag in teamverband of op individuele basis willen uitvoeren. Op deze manier krijgen alle mensen binnen onze organisatie de kans een steentje bij te dragen aan het maatschappelijke doel dat hen aanspreekt. Een project waarmee zij een positieve impact te kunnen maken.  Zo hebben meerdere medewerkers van BDO zich het afgelopen jaar ingezet voor NL-doet of de begeleiding van jonge startende ondernemers.  

Positieve impact als werkgever

Naast het welzijn van de mensen in de samenleving, maken we ook graag een positieve impact op het welzijn van onze medewerkers. We zorgen voor een stabiele en uitdagende werkomgeving, waarin BDO’ers de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en waarin zij hun talent optimaal kunnen benutten. Met oog voor de menselijke kant: we waken voor een goede balans tussen werk en privé, waarbij we de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers stimuleren. Zo bieden we een ouderschapsprogramma aan waarbij we (aanstaande) moeders én vaders helpen om ouderschap en werken bij BDO goed te combineren.  Daarnaast  werken we binnen BDO hybride én activity based, waardoor BDO’ers zelf bepalen waar ze werken op basis van wat past bij hun werkzaamheden en hun persoonlijke voorkeur en (thuis)situatie; thuis, bij de klant of een andere (externe) locatie. Vitaliteit stimuleren we ook door initiatieven zoals de BDO Run, waarbij onze medewerkers, hun vrienden en familie én klanten in één weekend een afstand naar keuze afleggen. Fietsend, wandelend, rennend of skeelerend, alle bewegingsvormen zijn mogelijk!

…ook op het milieu

Een positieve impact maken we als werkgever ook op het milieu, zodat we de wereld waarin we leven zo goed mogelijk kunnen doorgeven aan volgende generaties. We kijken naar manieren om BDO te verduurzamen, met als doel een bedrijfsvoering die in 2035 volledig circulair is. Om dit te realiseren zijn we druk bezig ons eigen inkoopbeleid te verduurzamen en kijken we hoe we onze CO2-uitstoot drastisch kunnen terugdringen. Zo hebben wij aan de hand van een verbeteringsslag in de footprint van BDO een beter beeld van waar de CO2-uitstoot vandaan komt. Dit geeft ons handvatten om gerichter de CO2 uitstoot van o.a. onze huisvesting en brandstofverbruik terug te dringen.

Het terugdringen van brandstofverbruik doen we mede door een mobiliteitspas aan onze medewerkers aan te bieden om zo minder, anders en schoner reizen te faciliteren en stimuleren. Met de mobiliteitspas kan iedereen bij BDO verschillende vormen van mobiliteit combineren en een (openbaar)vervoersmiddel pakken die het beste aansluit bij de af te leggen reis. Het een sluit het ander niet uit: is de trein op een dag een betere optie dan de auto? Ook dat kan!
Deze beweging (die ook in lijn is met onze duurzaamheidsambitie) zorgt ervoor dat we ook ons kantorenbeleid aan het herzien zijn: zo hebben onze nieuwe (duurzame) BDO-kantoren een centrale ligging in de buurt van een station en in een bruisende omgeving, midden in de samenleving. En heeft een medewerker toch een auto nodig? Dan stimuleren we elektrisch rijden. Dit heeft ervoor gezorgd dat al ruim 25% van ons wagenpark elektrisch is en het aantal elektrische auto’s blijft hard stijgen!

Onze dienstverlening op het gebied van Sustainability

BDO heeft ook kennis en expertise in huis om andere organisaties te helpen met duurzaamheidsvraagstukken. Meer informatie over onze dienstverlening is te vinden op deze themapagina.