Job Terlingen, RA, Partner Audit & Assurance | Voorzitter Branchegroep Maatschappelijke organisaties

Job Terlingen

Partner Audit & Assurance | Voorzitter Branchegroep Maatschappelijke organisaties

RA

(030) 284 98 00


Job Terlingen is registeraccountant en heeft naast de accountantsopleiding ook de post graduate IT-audit opleiding afgerond. Job heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de controle en advisering van Maatschappelijke organisaties en Zorginstellingen. 

  • Maatschappelijke organisaties, waaronder fondsenwervende instellingen, wetenschappelijke instituten, belangenorganisaties, culturele instellingen, internationale NGO's, ZBO's en gemeentelijke verzelfstandigingen.
  • Zorginstellingen, Wlz, WMO, Zvw, V&V, thuiszorg en GGZ.
  • Subsidiecontroles, waaronder ook meerjarige subsidieprojecten bij internationale NGO's.
  • Gastdocent en spreker op (vaktechnische) bijeenkomsten.
  • Lid van management team EU Desk.

Deze ervaring zet Job in om organisaties te ondersteunen op het gebied van governance, stakeholder management, relevante verslaggeving, impactmeting, compliance waaronder rechtmatigheidsvraagstukken en doelmatig/bedrijfsmatig werken. 

Job is lid van de branchegroepen Maatschappelijke organisaties en Zorg.