• Gemaakt door BDO Nederland
  • Select language: NL EN 
  • Belastingplan voor corporate clients

Belastingplan voor corporate clients


Wat verandert er?

Prinsjesdag 2017 had voor grote organisaties op het eerste oog weinig nieuws te bevatten. Toch had staatssecretaris Wiebes een verrassing in petto. Hij scherpt maatregelen aan om misbruik van renteaftrek aan te pakken en corrigeert daarmee een uitspraak van de Hoge Raad eerder dit jaar. Daarnaast wordt de dividendbelasting voor coöperaties, BV’s en NV’s rechtgetrokken. 

Wat zijn de gevolgen?

De bewijslast om voor renteaftrek in aanmerking te komen, wordt zwaarder. Verder zijn ook coöperaties nu belastingplichtig bij het uitkeren van dividenden. Dat zorgt er ook voor dat de internationale belastingpositie van Nederland verandert. Dit alles heeft verstrekkende gevolgen voor grote ondernemingen en multinationals.


Bekijk de video