Download whitepaper rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders (b&w) zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. Een uitdaging, maar ook een kans voor gemeenten.

In deze whitepaper schetsen we de keuzes die u binnen de context kunt én moet maken. Waar u uiteindelijk ook voor kiest; enkel voldoen aan de wettelijke minimumeisen van de rechtmatigheidsverantwoording of deze verandering gebruiken als kans om de komende jaren de bedrijfsvoering te versterken, is aan u.

Vul uw gegevens in

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

BDO respecteert uw privacy.

Voer de verificatiecode in die gegenereerd is
 Security code