Een gezond rendement met hulp van BDO

Dalende winst en verlieslatende exploitatie zijn de grote vrees van elke ondernemer. Maar ook het benutten van groeikansen kan een taaie uitdaging zijn. Veel ondernemers zien genoeg van zulke kansen, maar weten ze niet in rendement om te zetten.

Blijvend rendementsherstel en hersteld vertrouwen

Bij BDO hebben we volop ervaring met het doorlichten en herstructureren van organisaties. Onze adviseurs begeleiden al jaren bedrijven en organisaties bij businesstransformatie en winstoptimalisatie. Daarbij kiezen ze voor een brede benadering: ze richten zich op mensen, processen, control frameworks, managementinformatie, balans en resultaten.

Onze aanpak

We starten altijd met een korte inventarisatie- en analysefase. Daarbij nemen we uw organisatie vanuit een 360 graden-perspectief onder de loep. We begeleiden u en de sleutelfunctionarissen van uw bedrijf met onze evidence-based managementoplossingen en -technieken om uw verbeterpotentieel te verzilveren. Hiermee ondersteunen wij u om de gewenste verbetering te borgen. Onderscheidend voor onze adviseurs is hun gedragsgerichte aanpak. Aandacht voor de mens achter uw plannen staat bij ons altijd voorop.

Bij onze diensten kiezen we altijd voor een scherpe focus op zaken waar ondersteuning het meest urgent is. Die focus vinden we door het sturen op SMART-gedefinieerde doelen middels een compact en doeltreffend business-dashboard, waarbij we alle lagen van uw onderneming betrekken.

Als het niet lukt om uw verbeterpotentieel te realiseren waardoor een faillissement, doorstart- of pre-pack-scenario onontkoombaar is, helpen onze experts u om zoveel mogelijk waarde voor alle stakeholders te behouden.

Onze diensten

Voor een blijvend rendementsherstel bent u bij BDO bent u verzekerd van:

  • een in de praktijk bewezen aanpak (evidence-based);
  • continue verbetering als onderdeel van uw ondernemingscultuur;
  • een brede, binnen alle geledingen van uw organisatie gedragen turnaround en een gefaseerd uit te voeren traject;
  • een beperkte initiële investering waarbij u vooraf weet waaraan u begint.

Contact

Wilt u weten hoe BDO u kan helpen met uw bedrijfsstructuur? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.