WHOA-procedure om schulden te saneren in opkomst

WHOA-procedure om schulden te saneren in opkomst

Steeds meer bedrijven maken gebruik van een WHOA-procedure om schulden te saneren. Onder meer Shoeby, Big Bazaar, IHC en basketbalclub Donar hebben dit instrument de afgelopen tijd ingezet, blijkt uit berichtgeving in landelijke media. Uit onze eigen praktijkervaring maken wij op dat ook binnen het MKB/ familiebedrijf sprake is van een toenemende belangstelling voor het saneren van schulden. De opstelling van de Belastingdienst speelt mogelijk een (grote) rol als katalysator.

De Belastingdienst gaat strenger optreden o.a. tegen onbereikbare ondernemers met een coronaschuld. Tegelijkertijd heeft de Belastingdienst haar versoepelde invorderingsregime verlengd. Hierdoor overwegen steeds meer ondernemers een traject om hun in de kern gezonde bedrijven te saneren om met een schone lei door te kunnen gaan.

Wat was de WHOA ook alweer?

Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is in 2021 een nieuwe mogelijkheid ontstaan voor het saneren en herstructureren van schulden buiten faillissement. De WHOA maakt een dwangakkoord met de crediteuren -álle crediteuren óf een zelfgekozen groep crediteuren- buiten faillissement, maar onder rechterlijk toezicht, mogelijk. Overeenkomsten (bijvoorbeeld huurovereenkomsten) kunnen tijdens een WHOA-traject na goedkeuring van de rechter worden aangepast of beëindigd. Alleen de positie van personeel wordt niet geraakt door de WHOA. Tegen de beslissing van de rechter is geen hoger beroep mogelijk. Het vonnis is direct uitvoerbaar.

Is de WHOA het juiste instrument voor mijn organisatie?

Voor ondernemingen die in financieel zwaar weer zitten maar in de kern wel gezond zijn, kán de WHOA uitkomst bieden. Niet in alle gevallen is een gerechtelijke procedure nodig en biedt deze wet wel een duidelijk kader waaraan een zogenaamd buitengerechtelijk akkoord moet voldoen. Een buitengerechtelijk akkoord geniet vaak de voorkeur o.a. omdat er aan minder formaliteiten moet worden voldaan en daardoor (mogelijk) een lagere investering vraagt en minder afleidt van uw dagelijkse werkzaamheden. In dit kader is belangrijk te vermelden dat de Belastingdienst het soepele invorderingsregime heeft verlengd van 1 oktober 2023 tot 1 april 2024. Dit geldt overigens voor zowel WHOA als onderhandse trajecten.

Welke voorbereiding is vereist?

Bij een onderhands akkoord spelen naast juridische aspecten ook economische en financiële vraagstukken een rol. Het is immers de bedoeling dat er na sanering van de schulden een toekomstbestendige organisatie staat. Belangrijk is het maken van een goed reorganisatieplan met financiële prognoses (inclusief liquiditeit) en een duidelijk beeld van toekomst van de organisatie. Het traject naar een WHOA-akkoord vereist een grondige voorbereiding op meerdere fronten en gedurende het traject moeten alle stakeholders steeds ‘aan boord’ gehouden worden.

Weet iedereen nu hoe mijn bedrijf ervoor staat?

Tijdens een WHOA-procedure, waarbij ondernemers kunnen kiezen voor een openbare of besloten procedure, is de onderneming beschermd tegen de aanvraag van surseance of faillissement.

BDO helpt u graag verder 

BDO Restructuring Services adviseert organisaties over de wenselijkheid en mogelijkheid van een WHOA-traject of onderhands akkoord en ondersteunt op een pragmatische wijze bij de uitvoering. Bij BDO werken we samen in een multidisciplinair team en met een externe advocaat. Dat doen we  - sinds de invoering van de wet - op een bewezen efficiënte, doortastende en succesvolle manier. Neem contact op met BDO Restructuring Services om uw situatie door te spreken en af te stemmen of een WHOA-traject voor u relevant is.

Lees over onze dienstverlening