Wet Homologatie Onderhands Akkoord

In Nederland ontbrak een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Door de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) per 1 januari 2021, ontstaat een nieuwe mogelijkheid voor het herstructureren van schulden buiten faillissement. De WHOA biedt een oplossing door een dwangakkoord met de crediteuren buiten faillissement maar onder rechterlijk toezicht mogelijk te maken. Voor ondernemingen die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen (mede door COVID-19), zou de WHOA uitkomst kunnen bieden.

Grondige voorbereiding vereist

Bij een onderhands akkoord spelen naast juridische aspecten ook economische en financiële vraagstukken een rol. Belangrijk is een goed reorganisatieplan op te stellen met financiële prognoses (inclusief liquiditeit). Het traject naar een WHOA-akkoord mag dan ook niet onderschat worden. Het vereist een grondige voorbereiding op meerdere fronten en gedurende het traject moeten alle stakeholders steeds ‘aan boord’ gehouden worden.

Multidisciplinaire ondersteuning

Business Restructuring begeleidt bij het opstellen van het reorganisatieplan. Zij hebben jarenlange ervaring in turnarounds/herstructureringen en zijn bedreven in het benodigde stakeholdermanagement en procesmanagement. Dit wordt gecombineerd met de benodigde juridische kennis van BDO Legal. Daarnaast bieden wij vanuit BDO M&A alle benodigde kennis en ervaring ten aanzien van bedrijfswaarderingen, distressed M&A en financieringen.

Voordelen WHOA-procedure

De belangrijkste voordelen van een WHOA-procedure zijn:

  • De WHOA kan schuldeisers of aandeelhouders aan een akkoord binden, ook wanneer zij (of zelfs hun hele klasse) tegen het aangeboden akkoord hebben gestemd;
  • De procedure vindt plaats onder toezicht van een rechter;
  • Tijdens een WHOA-procedure is de onderneming beschermd tegen de aanvraag van surseance of faillissement;
  • Overeenkomsten (denk onder andere aan huurovereenkomsten) kunnen tijdens een WHOA- traject na goedkeuring van de rechter worden aangepast of beëindigd (alleen de positie van personeel wordt niet geraakt door de WHOA);
  • Tegen de beslissing van de rechter is geen hoger beroep mogelijk. Het vonnis is direct uitvoerbaar (executoriale titel). Dit voorkomt lange juridische procedures;
  • Ondernemingen hebben de keuze tussen een openbare en een besloten procedure.

Wat levert de WHOA u op?

De WHOA kan u het volgende opleveren:

  • Een tool om een naderend faillissement te voorkomen;
  • Sanering van de schulden;
  • Onder toezicht van een rechter ingrijpen in (wurgende) contractuele verhoudingen;
  • Een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft een zachte landing bieden als dat een beter resultaat oplevert voor de schuldeisers dan faillissement.