Dubbele Materialiteit - een essentiële stap om impact te maken

Dubbele Materialiteit - een essentiële stap om impact te maken

Dubbele Materialiteit is een belangrijke pijler in de CSRD. De Dubbele Materialiteit beoordeling (Engels: assessment (DMA)) fungeert immers als filter om te komen tot materiële thema’s. Deze selectie van duurzaamheidtopics, de meest materiële, wordt vervolgens opgenomen in het bestuursverslag van de rapporterende organisatie. 

De DMA is een verplichte werkwijze om de duurzaamheidsprestaties van een organisatie te wegen en vervolgens weer te geven. Nadat stakeholders zijn bevraagd, heeft de rapporterende organisatie een lange lijst met sustainability matters. Per ‘matter’ wordt vervolgens beoordeeld en gedocumenteerd wat de implicaties zijn voor zowel de financiële waarde van een organisatie als ook de impact vanuit de desbetreffende organisatie op de planeet en de samenleving in het algemeen. Deze bedrijfsinformatie over de meest materiële topics wordt vaak voor de lezers van een bestuursverslag samengevat in een matrix. 

De beschrijving is helder

In de ESRS staat heel duidelijk beschreven wat dubbele materialiteit is. Double materiality has two dimensions: impact materiality and financial materiality. A sustainability matter meets the criterion of double materiality if it is material from the impact perspective or the financial perspective or both [ESRS1 3.3]. Dit leidt wel meteen tot de noodzaak om de principes van impact materialiteit (inside-out) en financiele materialiteit (outside-in) toe te kunnen passen; en daarmee volgt ook de ingewikkelde stap naar sustainability impact die voortkomt uit een waardeketen analyse [ESRS1 5].

Het proces laat zich wat eenvoudiger beschrijven dan het daadwerkelijk uit te voeren is. Onze consultants merken dat veel organisaties de DMA lastig vinden. En begrijpelijk, het vergt deels ook een fundamenteel andere manier van denken. Zeker voor mensen die zich voorheen voornamelijk bezighielden met het verzorgen van financiële rapportages binnen redelijk vastliggende kaders. Bedrijven met eerdere ervaringen vanuit duurzaamheidverslagen op basis van het GRI framework zijn al meer bekend met deze werkwijze. 

Uitvoering en interpretatie vergen nog wel wat oefening

Voor een DMA moet een individuele organisatie een aantal stappen doorlopen. Wij zien ook wel dat sommige brancheorganisaties of collectieven deelnemers daarbij helpen. Het voordeel is dat inderdaad bepaalde impacts vrijwel hetzelfde  effect hebben op vergelijkbare bedrijven. Een organisatie kan vervolgens specificeren waar de eigen organisatie afwijkt van deze branche DMA. Waar ieder begin moeilijk is, zullen er steeds meer voorbeelden beschikbaar komen als referentie. Uiteindelijk zal het uitvoeren van een DMA organisaties zelf helpen om op een meer systematische en objectieve manier de meest materiële ESG-impacts, risico's en -kansen te identificeren. 

Samen hard werken voor resultaat en goede inzichten

Er zit een belangrijk principe achter de DMA. Het doel is om in een organisatie risicomanagement, compliance en waardecreatie te verbinden en hierover extern te rapporteren. Dat zal meer en meer hand in hand gaan. In het bestuursverslag maken organisaties helder waar daadwerkelijk hun impact zit, wat hun externaliteiten zijn en hoe kwetsbaar ze zijn voor externe impacts. Dit geeft duidelijk weer of een organisatie anticipeert of in staat is te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en daarin voldoende veerkracht kan tonen. Duurzaamheid gaat ons inziens vooral over transformatie, innovatie en langere termijn continuïteit. Streven naar het worden van ‘green swans’ en niet naar het slechts intentie- en ambitieloos afvinken van eisen vanuit een willekeurig ESG-framework. 

De CSRD helpt om deze zaken, die in het verleden een minder grote rol hadden in het strategisch, tactische en operationeel denken van organisaties, te verbinden met strategie. Daarom heeft de DMA zo’n belangrijke plek in de CSRD. Daarom is ook de worsteling van organisaties herkenbaar om het onderwerp goed scherp te krijgen. En daarom (driemaal op rij) biedt een DMA proces doorlopen ook een mooie beloning: die van strategische inzichten!

Het mag duidelijk zijn: DMA is een exercitie die niet alleen gedaan moet worden door de financiële afdeling of het (project)team duurzaamheid. Het is een exercitie van én voor het hele bedrijf. Door dit te omarmen heeft ook het hele bedrijf er baat bij en daarmee, naar verwachting, mens en milieu.

Hoe duurzaam is uw organisatie?

Wilt u weten hoe u uw organisatie kunt verduurzamen en hoe integraal uw organisatie nu al werkt op dit onderwerp? Vul dan onze Sustainability Readiness Tool in! De Sustainability Readiness Tool is speciaal ontworpen om de activiteiten van uw organisatie op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen. De tool biedt een volwassenheidsbeoordeling via het ESG-raamwerk en geeft u feedback over waar de organisatie staat. Na het invullen van de tool ontvangt u een rapport dat uw ‘Sustainability Readiness’ weergeeft. U ontvangt daarbij ook een aantal praktische adviezen en ‘best practices’ om ondersteuning te bieden bij uw volgende stappen naar een nog duurzamere organisatie.   

Vul de sustainability readiness tool in