Victor Kradolfer, Mr., Director Public Law & Corporate Law

Victor Kradolfer

Director Public Law & Corporate Law

Mr.

(030) 284 98 00


Victor Kradolfer (1968) is verantwoordelijk voor de juridische vraagstukken binnen de zorg en is betrokken bij advisering op het gebied van governance, samenwerking, reorganisaties en fusies/overnames. Hij maakt hierbij gebruik van meer dan 25 jaar expertise binnen het ondernemings- en het vennootschapsrecht bij diverse ondernemingen binnen en buiten de publieke sector. Hij behandelt verder alle voorkomende vragen op het gebied van zorgregelgeving en vastgoed.