Theoline de Rek, Drs., RA, Partner Audit & Assurance

Theoline de Rek

Partner Audit & Assurance

Drs., RA

(070) 338 08 08


Drs. Theoline de Rek RA (1974) beschikt over ruim 21 jaar ervaring in de dienstverlening aan klanten in de non profit sector. Als Partner van de Audit & Assurance praktijk in Haaglanden is Theoline gespecialiseerd in audits en adviezen voor maatschappelijke organisaties, en dan met name organisaties die actief zijn in de filantropische sector. Vooral fondsenwervende instellingen, culturele organisaties, welzijnsorganisaties, branche- en belangenorganisaties, vermogensfondsen en overige non profit instellingen behoren tot haar clienten. Theoline is expert in financiele verslaggeving, bestuur en transparantie(impact meting) en maakt deel uit van de branchegroep maatschappelijke organisaties.

Door de veranderende maatschappelijke vraag hebben maatschappelijke organisaties continu met diverse uitdagingen te maken; teruglopende traditionele inkomsten, wijzigingen in wet- en regelgeving, de zoektocht naar samenwerkingsverbanden, toenemende mate van fiscaliteit en transparante verslaglegging over uw impact. Als accountant helpt Theoline deze organisaties graag op weg in hun zoektocht naar de benodigde aanpassingen en professionalisering binnen hun organisatie. 

Vanuit haar analytische vaardigheden richt Theoline zich derhalve niet alleen op de jaarrekeningcontrole, maar behandelt tevens brede en uiteenlopende financiële vraagstukken rondom subsidies, governance en wet- en regelgeving. 

Kenmerkend voor Theoline zijn haar daadkracht, enthousiasme, pragmatisme en professionele nieuwsgierigheid. Zij wil vooral een klankbord zijn voor mijn klanten en vind hierin transparantie en open communicatie belangrijk. Haar enthousiasme in combinatie met haar kritische houding is wat cliënten aan haar waarderen.