Ruud Vrolijk, Partner Audit & Assurance

Ruud Vrolijk

Partner Audit & Assurance

(076) 571 49 00


Ruud Vrolijk is in 2003 afgestudeerd als registeraccountant. Sindsdien werkt hij op de Audit & Assurance afdeling van BDO Dordrecht. Ruud is werkzaam als accountant van controleplichtige ondernemingen, binnen diverse branches. Als vaktechnisch coƶrdinator van de locatie is hij continu op zoek naar optimalisatie van de praktische uitvoering van controles in relatie tot wet- en regelgeving.