Robbert van den Hurk, Drs., Partner Belastingadvies

Robbert van den Hurk

Partner Belastingadvies

Drs.

(013) 594 02 02


Robbert van den Hurk (1985) is sinds 2007 werkzaam in de fiscaliteit en adviseert in zijn dagelijkse praktijk op het gebied van vennootschapsbelasting in de publieke sector. Robbert is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp “de fiscale openingsbalans bij woningcorporaties” en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in de vennootschapsbelastingplicht binnen de publieke sector. Zijn klantenpakket bestaat uit woningcorporaties, zorginstellingen en (lokale) overheden.

Robbert heeft specifieke ervaring met thema’s als:

  • Afbakening vennootschapsbelastingplicht binnen de publieke sector;
  • Aangiften vennootschapsbelasting en fiscale meerjarenbegrotingen;
  • Vastgoed en fiscaliteit;
  • Fiscale aspecten van projectontwikkeling en grondexploitaties;
  • Horizontaal Toezicht.

Kenmerken die hem typeren zijn:

  • Enthousiast;
  • Pragmatisch;
  • Daadkrachtig.