Martijn Ceelaert, Drs., Partner Mergers & Acquisitions - Corporate Finance

Martijn Ceelaert

Partner Mergers & Acquisitions - Corporate Finance

Drs.

(030) 284 98 00


Martijn Ceelaert is na zijn studie bedrijfseconomie aan Tilburg University in 2005 begonnen bij BDO M&A als adviseur op het gebied van Fusies en Overnames en Waardebepalingen. In de loop der jaren heeft Martijn zeer uiteenlopende koop- en verkooptrajecten in diverse branches begeleid. Tevens heeft Martijn zich vergaand gespecialiseerd in waarderingsgerelateerde vraagstukken waaronder waardebepaling van aandelen, immateriële vaste activa, optiewaarderingen, purchase price allocations en  impairmenttests. Vanuit deze specialisatie is Martijn medeverantwoordelijk voor de Waarderingspraktijk binnen BDO M&A. Vanaf 2016 is Martijn ook verantwoordelijk voor het BDO M&A team in Rotterdam, als nevenvestiging naast de hoofdvestiging van BDO M&A in Utrecht.

Lees hierover ook het artikel van Martijn in ondernemersmagazine Anders.

Opleidingen
Drs. Bedrijfseconomie, Strategisch Management, Tilburg University

Ervaring
Sinds 2005 werkzaam bij BDO Corporate Finance.

Specialisatie
Waardebepalingen
Fusies en Overnames

Nevenfuncties
Verantwoordelijk voor nevenvestiging BDO M&A in Rotterdam
Medeverantwoordelijk voor de Waarderingspraktijk binnen BDO M&A