Marleen Zoetman, RA, Partner Audit & Assurance

Marleen Zoetman

Partner Audit & Assurance

RA

(074) 276 42 00


Van begin 2014 tot november 2017 was Marleen werkzaam als registeraccountant bij Oosterhuis & partners, als directeur/mede-eigenaar, met opdrachten in de non-profit en profit sector. Tot 2014 was Marleen werkzaam bij PwC. Daar had zij een 100% focus op instellingen in de gezondheidszorg. 

Voordat Marleen bij PwC werkzaam was had ze vierenhalf jaar gewerkt als financieel en bedrijfseconomisch manager bij Ziekenhuisgroep Twente. Deze ervaring ‘aan de andere kant van de tafel’ heeft ze bewust opgedaan. Als accountant geven we vaak adviezen over hoe de AO/IC kan worden verbeterd of de planning & control cyclus kan worden aangescherpt en/of over hoe financiële vraagstukken opgepakt kunnen worden. Maar hoe het is om voor de vraagstukken van een instelling te staan en hoe het is om met de adviezen van de accountant aan de slag te gaan? Daar weten accountants eigenlijk niet zo veel van. Daarom wilde zij zelf ervaren hoe het is om met een hands-on mentaliteit in een organisatie op financieel en bedrijfseconomisch gebied te werken. Marleen is in 1995 begonnen met werken als assistent bij KPMG.

Bij BDO heeft Marleen als accountant een focus op klanten in de zorgsector, met belangrijke aandacht voor de eerstelijnsopdrachten.