Hans Huls, Partner Audit & Assurance

Hans Huls

Partner Audit & Assurance

(026) 352 56 25


Hans zijn passie ligt vooral in de brede advisering van klanten, wanneer hij een onderscheidende rol kan spelen in het uitdenken en realiseren van hun doelen of simpelweg antwoord kan geven op voor hen complexe vragen. Als vertrouwd adviseur kan dit om heel uiteenlopende zaken gaan, maar het begint vaak bij operationele of financiële kwesties. Dat is ook niet zo gek gezien zijn bedrijfseconomische achtergrond. Hans studeerde bedrijfseconomie voordat het virus van accountancy hem in haar greep kreeg. Naast de hierop gebaseerde brede oriëntatie op ondernemingsvraagstukken heeft deze studie hem ook persoonlijk verder gevormd, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat hij deze aan de Erasmus in Rotterdam heeft gevolgd. De hem typerende kernwaarden als aan- en doorpakken, helderheid, duidelijkheid en gedrevenheid in het nakomen van afspraken hebben volgens Hans in het Rotterdamse zeker verder vorm gekregen.

Ook in zijn controlepraktijk komen deze eigenschappen prima tot hun recht. Binnen het accountantsberoep is de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling richting kwaliteitsverhoging ingezet, met als bijkomend gevolg een verdere juridisering van het beroep. Ondersteund door BDO IT en Bureau Vaktechniek, zijn

Hans en zijn team in staat om de voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving snel en effectief te implementeren. En dat is mooi, want alles begint met de kwaliteit van onze dienstverlening. “Waarbij het wel een beetje leuk moet blijven allemaal en wij niet het belang van onze klanten uit het oog mogen verliezen. Binnen BDO lukt dat door de manier waarop wij ons werk doen: enthousiast en gedreven. We blijven goed nadenken over alles dat we doen. Professioneel-kritisch op de vaktechniek, maar ook gefocust op een meerwaarde voor onze klant, die buiten een goed accountantsproduct tevens toegevoegde waarde ervaart van ons meedenken over organisatie, proces- en rendementsverbetering.”
Inmiddels is Hans alweer zo’n 25 jaar werkzaam in de accountants- en adviespraktijk van BDO en sinds 2004 als praktijkleider eindverantwoordelijk voor de assurance praktijk Utrecht/Arnhem/Nijmegen. Hans bedient een breed en diep cliëntenpakket met zowel nationaal- als internationaal opererende ondernemingen. Landelijk is hij naast reguliere controleopdrachten specifiek geaccrediteerd voor het uitvoeren van opdrachten onder US GAAS/US GAAP. Specifieke ervaring mondde uit in specialismen  binnen de maakindustrie, retail en ICT-branche.