Gerard Staats, Senior Manager

Gerard Staats

Senior Manager

(013) 594 02 02


Mr. Dr. Gerard M.C.M. Staats LL.M is fiscaal jurist en sinds 2006. werkzaam als Senior Manager op het Bureau Vaktechniek bij BDO Belastingadviseurs. Zijn voornaamste taken liggen hier op het terrein van pensioen en individuele toekomstvoorzieningen, de fiscaliteit van de eigen woning en ook de fiscaliteit rond echtscheiding is zijn aandachtsgebied.Hij is tevens sinds 2001 als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg en sinds 2021 aan de Open Universiteit.

Daarnaast is Gerard auteur van diverse boeken. In 2001 verscheen ‘Lijfrenteverzekeringen in de Wet IB 2001’  (Uitgeverij Sdu) waarvan in 2015 de vierde druk verscheen. In 2002 werd ‘Kapitaalverzekeringen in de Wet IB, box 1 of box 3 (Sdu) gepubliceerd. Een tweede druk verscheen in 2015, waarin het Eigenwoningsparen centraal staat. Hij werkte als co-auteur mee aan ‘Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding (Sdu, 2003 en 2013) als ook aan de boeken “De Eerste Pijler”, “De Tweede Pijler” en “De Derde Pijler” (Kluwer).

Tevens is Gerard redacteur van NDFR-IB (onderdeel kapitaalverzekeringen). Tevens treedt Gerard regelmatig op als docent bij de SOB (onderdeel van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) en andere onderwijsorganisaties en is hij voorzitter van de Pensioensectie van de NOB.