Erik Bentsink, RA, Senior Accountant Accountancy & Bedrijfsadvies

Erik Bentsink

Senior Accountant Accountancy & Bedrijfsadvies

RA

(074) 276 42 00


Erik Bentsink (1965) is sinds februari 2019 werkzaam bij BDO. Hij heeft brede ervaring in het MKB. Hij heeft interesse en passie voor familiebedrijven.

Voor het NBA is hij toetser voor de Raad van Toezicht geweest.