Bart-Jan van Hees, Partner BDO Legal

Bart-Jan van Hees

Partner BDO Legal

(073) 640 57 05


Bart-Jan studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na werkzaam te zijn geweest binnen de sociale zekerheid, is hij sinds 1997 in dienst van BDO. Hij houdt zich bezig met arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en aanverwante adviesterreinen zoals pensioen. Hij bedient klanten in het MKB, maar ook grotere klanten, met name in het bankwezen. Naast zijn advieswerkzaamheden stuurt hij het team van arbeidsjuristen aan in Den Bosch en Arnhem en maakt hij als partner deel uit van het management team. Bart-Jan heeft de opleiding Grotius Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond.