Terugtreden lid MT Audit & Assurance

Terugtreden lid MT Audit & Assurance

Uit intern onderzoek naar het (mogelijk) ongeoorloofd delen van vragen en antwoorden bij toetsen kwam naar voren dat een lid van het MT Audit & Assurance in 2020, destijds nog niet in de functie van MT-lid, op een signaal van ongewenst gedrag bij een interne e-learning niet corrigerend heeft opgetreden.

Het handelen van (mede)beleidsbepalers in de auditpraktijk mag nooit ter discussie staan. In het licht van de onderzoeksresultaten kan betrokkene de rol van lid van het MT A&A niet meer naar wens en behoren uitoefenen. Hierom en in het belang van het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep heeft betrokkene besloten de functie neer te leggen. De taken worden voorlopig overgenomen door andere leden van het MT.

Meer informatie over het onderzoek

Het onderzoek naar (mogelijk) ongeoorloofd delen van vragen en antwoorden op toetsen is onderhanden. Het onderzoek kent meerdere fasen, gebeurt grondig en stapsgewijs en is op dit moment nog niet afgerond. Mededelingen over het verdere onderzoek volgen na volledige afronding ervan.

Contactinformatie

Sara Sprakel, persvoorlichting, +31 (0) 40 269 82 72 - sara.sprakel@bdo.nl