• Cyber Security

    Nieuwe digitale dreigingen vragen om een geheel van maatregelen

    NEEM CONTACT OP

Presteren is optimaal risico’s beheersen

Digitalisering biedt ongekende kansen maar ook nieuwe cyberrisico’s. Organisaties en ondernemers willen deze risico’s nog wel eens onderschatten. De gevolgen van snel veranderende bedrijfsmodellen, nieuwe ecosystemen, en het gebruik van snel opkomende, complexe technologieën (inclusief de nieuwe concurrentie) zijn moeilijk te overzien.

Geen enkel cyberincident is volledig te voorkomen en iedere organisatie vormt een mogelijk slachtoffer. Naast de directe gevolgen van een cyberincident, zoals financiële schade en stilgevallen productie, heeft zo’n voorval veelal ook indirecte gevolgen, waaronder mogelijk beschadigde reputatie en klantrelaties. Cybersecurity is dan ook meer dan een technische oplossing. Het draait niet alleen om een product, maar - voor een goede bescherming tegen cyberdreigingen - juist ook om de mensen en processen.

Het is een breed domein dat alle elementen van de bedrijfsvoering raakt en al snel groots, ongrijpbaar en onoverzichtelijk kan worden. Met effectieve cybersecurity heeft u een helder inzicht in de huidige status en ambitie, en daarop afgestemde relevante security-maatregelen.

Test gratis uw online omgeving

Een integraal beveiligingsbeeld

De Cyber Security specialisten van BDO Digital helpen uw informatiebeveiliging en privacy over alle domeinen helder en overzichtelijk op orde te krijgen. Wij helpen u inzicht te verkrijgen in de mate waarin uw organisatie weerbaar is bij cyberincidenten; onafhankelijk inzicht in ‘waar u staat’ en – wanneer we dit afzetten tegen uw ambitie -  ‘waar u naar toe wil’. Of, wellicht vanuit toezicht, ‘naar toe moet’. Met name waar de risico’s de grootste impact hebben op uw bedrijfsvoering. Dit kunnen technische risico’s zijn, maar zeker ook organisatorische of governance en compliance risico’s.

Onze oplossingen voegen waarde toe, zijn schaalbaar en praktisch, met kennis en begrip van uw bedrijfsdoelstellingen en de marktomstandigheden. Vanuit onze overtuiging dat de mens centraal staat, bepalen wij gezamenlijk de juiste maatregelen en dienstverlening om de weerbaarheid van uw organisatie te optimaliseren.

Onze aanpak bestaat uit het definiëren van een helder stappenplan dat begint bij het creëren van integraal en onderbouwd inzicht van uw beveiligingsbeeld als basis voor een concreet advies. Hierna volgt de implementatie en inrichting, en uiteindelijk de uitvoering en operationele verantwoordelijkheid. 

Uw beveiligingsplicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn ook steeds belangrijkere thema’s door groeiende media-aandacht. Bijvoorbeeld door (grootschalige) datalekken en internetfraude, realiseren mensen zich meer dan ooit waar hun gegevens zijn opgeslagen. Ook de veiligheid van data op IT-systemen staan hiermee in de belangstelling.

Ook in het kader van privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is cybersecurity belangrijk. De maatschappij, maar ook uw klanten, leveranciers en eigen personeel vertrouwen erop dat u (hun) persoonsgegevens zorgvuldig beheert. Adequate beveiliging van gegevens, zowel fysiek als digitaal, is een belangrijk onderdeel van uw beveiligingsplicht. Goede cybersecurity kan u hierbij helpen en draagt bij aan uw compliance met de AVG.

In vier fases naar optimale informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging en privacy komen voor in alle aspecten van uw organisatie. Enkel een complementair geheel aan maatregelen zorgt voor een hoog informatiebeveiligingsniveau. Dat begint bij verkrijgen van inzicht in de risico’s en plannen van beheersing, het inrichten van beheersing en governance en vervolgens het continu controleren en blijvend verbeteren om zo weerbaar en veilig te blijven. Een gedegen invulling van deze domeinen zorgt voor een stevig fundament voor uw beveiliging. Dit delen wij in vier fases in:

  1. Assess & Assure 
  2. Consult & Implement 
  3. Test & Monitor
  4. Respond & Recover 

Wat kan het team Cyber Security voor u betekenen?

“Wat ons met name aansprak in de samenwerking met het team Cyber Security van BDO Digital, was de pragmatische, professionele en onafhankelijke aanpak, in combinatie met een local touch!’

Hans Reinhart | Director Consulting, Sentia

Ons team van ervaren en gecertificeerde specialisten hebben een technologie-onafhankelijke blik en combineren deze met brede expertise op het gebied van risicobeheersing, wet- en regelgeving en het bieden van zekerheden. Vanuit een helder risico-inzicht. Dat stelt ons in staat om binnen alle domeinen de juiste maatregelen en dienstverlening voor uw organisatie te bepalen.

Onze aanpak en dienstenportfolio is er op ingericht, om u hier succesvol doorheen te loodsen en op pragmatische, persoonlijke en professionele wijze blijvend digitaal veilig en weerbaar te maken. Wilt u weten hoe BDO Digital u kan helpen bij het beveiligen van informatie en het vergroten van uw cyberweerbaarheid? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze specialisten.

NEEM CONTACT OP