• Cyber Security

Professioneel advies ter bevordering van uw cyber weerbaarheid

Cyber security: een belangrijk thema voor iedere organisatie, van multinational tot publieke organisatie en van woningcorporatie tot middelgroot (familie)bedrijf. Waarom? Omdat geen enkel cyberincident volledig te voorkomen is en ieder bedrijf een mogelijk doelwit vormt. De snel opeenvolgende ontwikkelingen in de informatietechnologie, toenemende verbindingen tussen systemen en het internet zorgen ervoor dat IT-systemen niet altijd de gewenste betrouwbaarheid bieden. Ook wanneer systemen geen waardevolle informatie bevatten, stelt het onbruikbaar maken van systemen of informatie met ransomware de aanvallers in staat om organisaties af te persen. Hoewel veel organisaties vooral vrezen voor de rechtstreekse schade van een cyberincident, valt deze schade meestal in het niet bij de gevolgen voor de lange termijn zoals een beschadigde reputatie. De kernvraag is daarom: hoe beperkt u de schade?

Ook in het kader van privacy en de daarbij behorende nieuwe wet- en regelgeving is cyber security belangrijk. De maatschappij, maar ook uw klanten, leveranciers en eigen personeel vertrouwen erop dat u (hun) persoonsgegevens zorgvuldig beheert. U dient daarom hierin uw verantwoordelijkheid te nemen!

Inzicht in beveiligingsrisico’s

BDO kan u bij uw cyber security helpen, met bijvoorbeeld een risicoanalyse. Dit is noodzakelijk om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de specifieke risico’s voor uw organisatie het hoofd te bieden. Daarbij stellen we het risicoprofiel van uw organisatie vast zodat u weet waar u het meest kwetsbaar bent. We vertellen u welke maatregelen u kunt nemen om de grootste risico’s weg te nemen of te verkleinen. Indien gewenst helpen we u ook bij het implementeren van deze maatregelen. Tijdens de risicoanalyse gaan we na hoe ‘volwassen’ uw organisatie nu al is met betrekking tot cyberrisico’s en privacy. Bijvoorbeeld of het onderwerp op de agenda bij het bestuur staat, of u voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen, of u in staat bent snel te herstellen van een incident en of uw personeel zich bewust is van de invloed van hun gedrag op mogelijke cyberrisico’s.

Contact

Wilt u weten hoe BDO u bij uw cyber security kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze specialisten.