• Cyber Security

Professioneel advies bij cyberrisico's

Cyber security is een thema voor iedereen, van multinational tot publieke organisatie en van woningcorporatie tot middelgroot (familie)bedrijf. Het is een hardnekkig misverstand dat cyberincidenten volledig te voorkomen zijn. Elke organisatie loopt het risico vroeg of laat met een hack of datalek geconfronteerd te worden. De kernvraag is: hoe beperkt u de schade?

Veel organisaties vrezen vooral de rechtstreekse schade van een cyberincident, zoals een bedrijfstilval of misgelopen omzet. Maar die valt meestal in het niet bij de langetermijngevolgen, zoals een beschadigde reputatie. Ook in het kader van privacy en de daarbij behorende nieuwe wet- en regelgeving is cyber security belangrijk. De maatschappij, maar ook uw klanten, leveranciers en eigen personeel vertrouwen erop dat u (hun) persoonsgegevens zorgvuldig beheert. U dient daarom hierin uw verantwoordelijkheid te nemen.

Snel signaleren en handelen

Een korte hersteltijd is cruciaal om de impact van een cyberincident te beperken. Hoe eerder een incident immers gesignaleerd wordt en hoe beter u in staat bent hierop te reageren, hoe sneller uw organisatie weer normaal functioneert. Zo’n snelle signalering vereist zowel technische en organisatorische maatregelen als bewustzijn en alertheid op alle niveaus. Ook uw handelingssnelheid is een belangrijke factor. Geautomatiseerde maatregelen en grondig geteste plannen en procedures zijn daarvoor perfecte middelen.

BDO kan u bij uw cyber security helpen, met bijvoorbeeld een risicoanalyse. Daarbij stellen we het risicoprofiel van uw organisatie vast zodat u weet waar u het meest kwetsbaar bent. We vertellen u welke maatregelen u kunt nemen om de grootste risico’s weg te nemen of te verkleinen. Indien gewenst helpen we u ook bij het implementeren van deze maatregelen. Tijdens de risicoanalyse gaan we na hoe ‘volwassen’ uw organisatie nu al is met betrekking tot cyberrisico’s en privacy. Bijvoorbeeld of het onderwerp op de agenda bij het bestuur staat, of u voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen, of u in staat bent snel te herstellen van een incident en of uw personeel zich bewust is van de invloed van hun gedrag op mogelijke cyber risico’s.

Contact

Wilt u weten hoe BDO u bij uw cyber security kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Sandra Konings of Robert van Vianen via telefoonnummer (030) 284 99 60.