Verstrekken van verzekeringen of garanties: de gevolgen voor de btw

Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat retailers aan klanten de mogelijkheid bieden om bij de aanschaf van een product een extra verzekering af te sluiten of garantie bij te kopen. De retailer kan hierbij optreden als schakel tussen de klant en de verzekeraar. Het Europese Hof van Justitie heeft recent geoordeeld over de btw-gevolgen van het aanbieden van deze verzekeringen en garanties en de gevolgen voor de mate van btw-aftrek. Biedt u aan uw klanten de mogelijkheid om bij de aankoop van een product een extra verzekering af te sluiten of garantie bij te kopen (bij een derde)? Dan geeft het oordeel van het Hof van Justitie wellicht nieuwe inzichten voor uw btw-positie. In dit perspectief gaan wij kort in op het pro rata, lichten wij het oordeel van het Hof van Justitie toe en kaarten wij aan waarom dit voor u van belang kan zijn.

Pro rata

Ondernemers die kosten maken voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten, hebben een beperkt aftrekrecht van de btw in deze kosten. Om de mate van aftrek van de btw op deze zogenaamde algemene kosten te bepalen, zal een pro rata berekening moeten worden gemaakt. Over de berekening van het pro rata hebben wij u eerder geïnformeerd. Eén van de Europese btw-regels voor de berekening van het pro rata bestaat erin dat het bedrag van de omzet dat kan worden toegerekend aan bijkomstige financiële prestaties, buiten beschouwing wordt gelaten. Het meenemen van deze prestaties zou namelijk verstorend werken bij de vaststelling van het pro rata. 

Het recente oordeel van het Hof van Justitie 

Recent oordeelde het Hof van Justitie dat het verlenen van garanties als aanvullende dienst onder de verzekeringsvrijstelling valt. Volgens het Hof van Justitie is het niet mogelijk om deze vrijgestelde verzekeringsdienst voor het pro rata aan te merken als bijkomstige (financiële) prestatie. De Europese btw-wetgeving maakt namelijk een duidelijk onderscheid tussen verzekeringsdiensten en financiële diensten, waarbij verzekeringsdiensten niet kunnen worden gelijkgesteld met financiële diensten. Dit betekent dat de vrijgestelde verzekeringsdienst moet worden meegenomen in de noemer van de pro rata berekening. Daarmee is de pro rata lager en kan minder btw in aftrek worden gebracht. 

Belang voor de praktijk

Het oordeel van het Hof van Justitie is met name van belang voor de retail branche, waarin regelmatig extra verzekeringen of garanties worden verkocht aan klanten door retailers die hierbij optreden als tussenpersoon. De Hoge Raad oordeelde eerder dat de verkoop van een servicecertificaat bij verkoop van huishoudelijke apparaten juist geen afzonderlijke prestatie is voor de btw, maar op gaat in de belaste levering van het huishoudelijke apparaat. Met een beroep op dit arrest is het wellicht in uw geval mogelijk om een beperking van het aftrekrecht te vermijden. Verricht u als retailer deze diensten, dan is het wellicht raadzaam om te (her)beoordelen of dit gevolgen heeft voor uw aftrekrecht. Als achteraf blijkt dat omzet toch had moeten worden meegenomen in de pro rata berekening, loopt u naast een correctie mogelijk risico op een boete. Ingeval u vrijgestelde omzet onterecht heeft meegenomen in de pro rata berekening, heeft u mogelijk te weinig btw in aftrek gebracht. 

Meer informatie?

Als u vragen heeft of de gevolgen voor uw situatie wilt beoordelen, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij zijn u graag behulpzaam!