Veel organisaties lijken niet (goed) voorbereid op compliance risico's

Van organisaties wordt verwacht dat ze 'in control' zijn en kunnen aantonen dat ze compliant zijn. Dat betekent dat processen op orde zijn, de kwaliteit gewaarborgd is én dat risico’s worden beheerst. Het gaat niet alleen over de vraag of zaken wel kloppen, maar óók of het deugt. De laatste jaren nemen wet- en regelgeving en het kunnen voldoen hieraan (compliance) alleen maar toe. 

BDO deed onderzoek onder 900 organisaties naar compliance risico’s

Veel organisaties lijken echter niet (goed) voorbereid op non-compliance risico’s. Dat blijkt uit een onderzoek naar de naleving van wet- en regelgeving onder 250 non-profit organisaties en 650 profit-ondernemingen door de specialisten van Audit & Assurance en Forensics & Technology van BDO. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe bedrijven omgaan met non-compliance risico’s: zowel op het gebied van fraude en corruptie als op (mogelijke) overtredingen van andere wet- en regelgeving. De respondenten werden bevraagd op maatregelen die zij zelf nemen om non-compliance te voorkomen, en hoe zij zich al dan niet voorbereiden op mogelijke incidenten. 

Welk beleid voeren organisaties als het gaat om non-compliance?

In dit rapport krijgt u inzicht in het beleid dat organisaties voeren als het gaat om non-compliance, het werken met eventuele tussenpersonen en de extraterritoriale werking van buitenlandse regelgeving. Het onderzoek wijst uit dat veel organisaties niet voorbereid zijn op fraudegevallen en zich onvoldoende bewust lijken te zijn van de risico’s die komen kijken bij werken met tussenpersonen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat veel organisaties onvoldoende bekend lijken te zijn met de mogelijk op hun van toepassing zijnde buitenlandse regelgeving. 

Meer informatie

Via onderstaande button is het onderzoek te raadplegen. Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u meer weten over de beschreven wet- en regelgeving? Neem gerust contact op met één van onze specialisten van Audit & Assurance of Forensics & Technology.

LEES ONDERZOEK