Whitepaper:

Integraal risicomanagement (IRM) bij zorginstellingen

24 maart 2022

Het traditionele zorgsysteem staat al langere tijd onder druk. De dynamische en steeds sneller veranderende omgeving waarin zorginstellingen zich bevinden vraagt dan ook om adaptieve organisaties met een strategische blik gericht op de toekomst. Dit brengt tal van onzekerheden met zich mee, en vraagt om adequate beheersing van deze onzekerheden. Integraal risicomanagement helpt organisaties tijdig bij te sturen op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en verhoogt hierdoor de prestaties van de organisatie.

Onderzoek naar risicomanagement in de zorg

BDO kreeg vanuit de zorgsector regelmatig de vraag om concrete handvatten aan te reiken over de belangrijkste risico’s en hoe organisaties structureel “in control” kunnen komen over het risicomanagement in de eigen organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is integraal risicomanagement waarbij niet alleen beheersmaatregelen worden ingezet voor de mitigatie van risico’s, maar een organisatie ook in staat wordt gesteld om structureel betere resultaten te behalen op zowel financiële als procesmatige vlakken. Naar aanleiding hiervan zijn we een onderzoek gestart naar risicomanagement in de zorg.

Zorginstellingen laten kansen laten liggen door onvolwassen risicomanagement, dat is de conclusie die wij trekken uit dit onderzoek. Het zeer dynamische interne en externe werkveld in de zorg branche zorgt voor het steeds grotere belang van risicomanagement. Door de ontwikkelingen van personeel, kwaliteit, innovatie, maar ook de externe ontwikkelingen zoals de coronapandemie, is het steeds meer van belang om proactief te reageren op deze ontwikkelingen.

In het door ons gepubliceerde whitepaper leest u over ontwikkelingen en trends, bevindingen uit de praktijk, geluiden uit het veld en onze visie op integraal risicomanagement. Wat het onderzoek onder andere bloot heeft gelegd is dat zorgorganisaties de wens hebben integraal risicomanagement te implementeren, maar dat vaak de focus en de capaciteit ontbreekt om de benodigde stappen in deze richting te zetten.

Download whitepaper

Benieuwd naar de overige uitkomsten van het onderzoek en concrete handvatten voor zorginstellingen? Download het whitepaper via onderstaande button.

Download whitepaper