Hoe beperkt u belastingrente over uw aanslag vennootschapsbelasting?

Gezien de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 10% over 2024 is het van belang om kritisch te kijken naar uw voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren. Daarmee kunt u voorkomen dat de Belastingdienst u deze hoge rente in rekening brengt. U kunt ook de termijn beperken waarover belastingrente in rekening wordt gebracht. Is over het jaar 2023 nog geen voorlopige aanslag opgelegd of wel een voorlopige aanslag opgelegd en is de huidige inschatting dat deze aanslag te laag is? Dan moet u uiterlijk op 30 april 2024 actie ondernemen om belastingrente te voorkomen.

Vanaf 2024 wordt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting vastgesteld op het percentage van de herfinancieringsrente van de ECB vermeerderd met 5,5 procentpunt. De belastingrente is vanaf 2024 minstens 5,5%. Omdat de ECB-rente op 1 november 2023 4,5% was, is de belastingrente voor het jaar 2024 10% voor de vennootschapsbelasting, bronbelasting, minimumbelasting en solidariteitsbijdrage. Voor de overige belastingen geldt een percentage van 7,5.

In de publicatie 'Belastingrente over vennootschapsbelasting' vindt u meer informatie over het beperken van belastingrente. Ook besteden we aandacht aan de gevolgen van het opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen of gegevens in een verzoek tot het opleggen of aanpassen van een voorlopige aanslag.

Lees meer

Meer informatie

Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten