Hoe beperkt u belastingrente over uw aanslag vennootschapsbelasting?

Gezien de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van minimaal 8% is het van belang om kritisch te kijken naar uw voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren. Daarmee kunt u voorkomen dat de Belastingdienst u deze hoge rente in rekening brengt. U kunt ook de termijn beperken waarover belastingrente in rekening wordt gebracht. Is over het jaar 2022 nog geen voorlopige aanslag opgelegd of wel een voorlopige aanslag opgelegd en is de huidige inschatting dat deze aanslag te laag is? Dan moet u uiterlijk op 30 april 2023 actie ondernemen om belastingrente te voorkomen.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties die per 1 januari 2023 is gestegen naar 10,5%. De staatssecretaris van Financiën maakte op 23 februari bekend dat het percentage te betalen belastingrente voor de vennootschapsbelasting ook na 1 maart 8% blijft. Voor te ontvangen belastingrente geldt vanaf 1 maart tijdelijk een percentage van 10,5%, totdat de betreffende regelgeving is aangepast. Vanwege systeemtechnische redenen zal de Belastingdienst in voorkomende gevallen eerst 8% rente vergoeden en zal de overige 2,5% op een later tijdstip automatisch worden nabetaald. Daar hoeft u geen actie voor te ondernemen.

Let op: voor alle andere belastingen geldt een belastingrentepercentage van 4%.

Belastingrente over vennootschapsbelasting

In de publicatie 'Belastingrente over vennootschapsbelasting' vindt u meer informatie over het beperken van belastingrente. Ook besteden we aandacht aan de gevolgen van het opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen of gegevens in een verzoek tot het opleggen of aanpassen van een voorlopige aanslag.

Lees meer

Meer informatie

Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten