ESG e-learning van BDO: verbinden op inhoud maakt grotere impact

ESG e-learning van BDO: verbinden op inhoud maakt grotere impact

Veel organisaties worden verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Maar waar te beginnen? Al dan niet verplicht voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) brengt veel uitdagingen met zich mee.  

Ik heb interesse

Onderwerpen

Met de CSRD komt er in een relatief kort tijdsbestek veel op organisaties af. Dit is slechts een greep van onderwerpen uit het omvangrijke ‘to-do lijstje’ van de CSRD:
  • Kennis opdoen van de CSRD en de bijhorende rapportage standaarden (ESRS’en);
  • Kennis nemen van aanvullende wet-en regelgeving zoals de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD);
  • De waardeketen volledig in kaart brengen; 
  • Een dubbele materialiteitanalyse uitvoeren en stakeholders betrekken in het proces.

Stakeholders

De praktijk leert dat organisaties deze taken vaak bij één of een klein groep aan verantwoordelijken beleggen. Dat lijkt een goed en logisch begin. Wij horen vaak van klanten dat het meekrijgen van andere collega’s en afdelingen soms lastig is. Waarom gaat een organisatie een bepaalde koers varen en waarom zijn medewerkers hier niet eerder bij betrokken? Zomaar enkele vragen die binnen de organisatie kunnen gaan leven wanneer de duurzaamheidsreis van een bedrijf start. Dit terwijl juist in duurzaamheidsverslaglegging informatie uit de hele organisatie nodig is en en meerdere afdelingen met elkaar moeten samenwerken. Hoe neem je de organisatie dan mee in een duurzame transitie richting CSRD-compliance? In het begin van het traject is het noodzaak om belangrijke stakeholdersgroepen, waaronder je eigen medewerkers, te betrekken.

Vanuit de CSRD zijn stakeholdersdialogen dus een cruciaal onderdeel voor het bepalen van materiële onderwerpen. Interne en externe stakeholders meenemen in een vroeg stadium biedt namelijk kansen. Hoe kom je er anders achter wat jouw stakeholders echt belangrijk vinden? Echter, vaak ontbreekt het medewerkers en overige stakeholdersgroepen aan basiskennis over de CSRD en bijhorende milieu, sociale en governance thema’s. Dit is begrijpelijk gezien de breedte van het onderwerp duurzaamheid. BDO is van mening dat het creëren van draagvlak onder bijvoorbeeld medewerkers noodzakelijk is om een impactvolle duurzaamheidstransitie te realiseren. 

ESG e-Learning: verbinden op inhoud maakt grotere impact

BDO heeft een interactieve en laagdrempelige e-learning ontwikkeld om stakeholders te voorzien van basiskennis op het gebied van ESG en CSRD. Deze e-learning biedt waardevolle kennis op het gebied van duurzaamheid en duurzaamheidsrapportageverplichtingen én geeft hen de mogelijkheid om hun eerste inzichten en meningen te delen. BDO wil bijvoorbeeld medewerkers intern verbinden om samen de juiste interne en externe impact te maken.

De leerdoelen van deze e-learning: 
  1. De geschiedenis en context van duurzaamheid en het ESG-raamwerk
  2. De relevantie van het ESG-raamwerk inclusief concrete voorbeelden
  3. Aankomende regelgeving en rapportagevereisten (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  4. Hoe regelgeving en rapportagevereisten van invloed zijn op de organisatie

Interesse

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen over de pricing of over uw ESG-strategie, met betrekking tot integratie van het voeren van een stakeholderdialoog binnen uw organisatie, of wilt u de demo aanvragen? Neem dan gerust contact op met Dana Foth, Alycia Alkatiri of neem contact op via onderstaande button.

Bekijk hier de Demo E-learning video


Ik heb interesse