Berekening en compensatie van de transitievergoeding

Werkgevers zijn (kort gezegd) een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is de opbouw van de transitievergoeding een stuk eenvoudiger geworden. In veruit de meeste gevallen zal de transitievergoeding namelijk neerkomen op een derde maandsalaris per kalenderjaar dat de werknemer in dienst is en een evenredig deel daarvan voor elke periode dat de werknemer korter dan een kalenderjaar in dienst is. Er zijn echter een aantal uitzonderingssituaties.

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en werknemers die minderjarig zijn en minder dan 12 uur per week werken hebben bijvoorbeeld geen recht op een transitievergoeding. Hiernaast is het van belang om het maandsalaris correct te berekenen. Zo moeten variabele looncomponenten, zoals toeslagen en bonussen, worden meegenomen door het gemiddelde over een referentieperiode van 12 of 36 maanden te berekenen.

Rekentool

Op onze website staat een rekentool om de transitievergoeding te berekenen. Recent hebben we de tool vereenvoudigd en verbeterd. Hierdoor is deze nu nog makkelijker te gebruiken. Bovendien kunt u de uitkomst van de berekening per e-mail naar uzelf sturen. Zo heeft u een resultaat dat eenvoudig met anderen kan worden gedeeld. Maak vooral gebruik van de rekentool op onze website en neem bij vragen of complexere berekeningen gerust contact op met één van onze specialisten.

Compensatie van de transitievergoeding

Hiernaast kan sinds 1 april 2020 aanspraak worden gemaakt op compensatie van de transitievergoeding die aan langdurig zieke werknemers (≥ 2 jaar) is voldaan. De compensatie moet wel binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding worden aangevraagd. Voor transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald geldt dat de compensatievergoeding vóór 1 oktober 2020 moet zijn aangevraagd. Meer informatie over compensatie van de transitievergoeding is te lezen in onze factsheet.

BDO heeft sinds 1 april 2020 al voor honderden klanten een compensatievergoeding aangevraagd. Een groot deel daarvan is inmiddels door het UWV toegewezen en uitbetaald. Het gaat meestal om grote bedragen die ondernemers, zeker in deze moeilijke en onzekere tijd, niet kunnen mislopen.

Heeft u na 1 juli 2015 ook een transitievergoeding betaald aan een langdurig zieke werknemer? Neem dan zo snel mogelijk contact op met één van onze specialisten, zodat we voor u kunnen onderzoeken of compensatie van de transitievergoeding mogelijk is en tijdig een aanvraag kunnen indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen over de berekening of compensatie van de transitievergoeding? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij helpen u graag verder.  .