Beheer risico’s in de waardeketen door meer inzicht te verkrijgen

Beheer risico’s in de waardeketen door meer inzicht te verkrijgen

Hoe afhankelijk bent u van derde partijen? En weet u wat u moet doen als deze plotseling niet meer kunnen leveren? Organisaties steunen voor steeds meer kritieke processen op leveranciers. Dat kan verschillende risico’s met zich meebrengen. Om deze risico's te herkennen en te beheersen, is het belangrijk om Third Party Risk Management goed in te richten.

Risico’s bij samenwerking met derde partijen

Steeds meer organisaties maken gebruik van derde partijen om zich te kunnen focussen op hun kernactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een gespecialiseerde partij om de IT-omgeving te beheren. Dit levert veel voordelen op, maar ook risico’s. Deze variëren van continuïteitsrisico's – waarbij de uitval van een belangrijke leverancier de bedrijfsvoering direct verstoort – tot performanceproblemen, zoals vertraagde leveringen waardoor de productiviteit van uw organisatie afneemt. Ook in ondersteunende processen, zoals de personeelsadministratie, kunnen problemen optreden die de bedrijfsvoering beïnvloeden, zoals softwarestoringen waardoor uw medewerkers niet kunnen worden uitbetaald.

Een ander belangrijk risico betreft reputatieschade, waarbij fouten of het gedrag van verbonden partijen afstraalt op de organisatie zelf. Reputatierisico wordt nog vaak onderschat, maar vormt in toenemende mate een bedreiging voor organisaties omdat de maatschappij het steeds belangrijker vindt dat organisaties zich moreel correct gedragen. Dat behelst meer dan enkel voldoen aan wet- en regelgeving.

Tegelijkertijd moeten organisaties rekening houden met de factor compliance. Wet- en regelgeving geldt namelijk niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook voor leveranciers (en leveranciers van leveranciers). Steeds vaker worden organisaties ook expliciet verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van ketenpartijen. Wetgeving zoals de Europese Digital Operational Resilience Act (DORA) en ESG-regelgeving benadrukken het belang van Third Party Risk Management.

Een gestructureerde aanpak

Door op een gestructureerde manier uw Third Party Risk Management in te richten, voldoet u aan wet- en regelgeving en maakt u uw organisatie weerbaar tegen problemen bij ketenpartijen. Dit begint met het identificeren van de risico’s die grote impact op uw organisatiedoelstellingen kunnen hebben. Vervolgens onderzoekt u welke externe partijen invloed hebben op het materialiseren van die risico’s. Op basis daarvan kan dan worden bepaald welke maatregelen passend zijn. Dit kan uiteenlopen van het optimaliseren van contracten tot en met het plannen van exit scenario’s.

Vervolgens is het zaak om de samenwerkingen met uw ketenpartners te monitoren, en adequaat te reageren als er incidenten optreden. Het is niet mogelijk om alle risico’s weg te nemen, maar met sterk Third Party Risk Management houdt u uw organisatie weerbaar. BDO kan u ondersteunen bij elk van deze stappen.

Wilt u meer lezen over Third Party Risk Management? En hoe BDO u precies kan helpen? Download dan de gratis whitepaper.

Lees hier meer