Artikel:

Voorbereiden op de WNRA met de Arbeidswijzer 2018

13 februari 2018

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Dat lijkt ver weg, maar dat is gelet op de gevraagde voorbereiding erg dichtbij. Een groot deel van de ambtenaren krijgt dan een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Daarmee wordt de rechtspositie van de ambtenaar gelijkgesteld aan die van een werknemer.

Een naslagwerk als voorbereiding op de WNRA

De nieuwe situatie brengt meer flexibiliteit in de dienstbetrekking en arbeidsverhouding. Door de WNRA wordt van u als juridische medewerker, hr-specialist of lid van de ondernemingsraad andere kennis gevraagd. BDO brengt jaarlijks de Arbeidswijzer uit, een overzichtelijk boekje met de belangrijkste arbeidsjuridische thema’s binnen het private recht. Een handig naslagwerk dat u kunt gebruiken tijdens de voorbereiding op de WNRA binnen uw organisatie.

Download de Arbeidswijzer 2018