BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Toch weer btw-problematiek bij passend onderwijs

16 januari 2019

Vanaf 2014 hebben basis- en voortgezet onderwijsscholen de taak om  leerlingen die wonen in de regio een passende plek in het onderwijs te bieden. Om hier invulling aan te geven bieden scholen extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, ofwel passend onderwijs. Om deze vorm van onderwijs te faciliteren en de expertise optimaal te kunnen inzetten, zijn er per regio twee samenwerkingsverbanden opgericht: één voor het basisonderwijs en één voor voortgezet onderwijs. De aangesloten scholen en het samenwerkingsverband detacheren personeel over en weer. Het detacheren van personeel is in de regel belast met 21% btw, die niet aftrekbaar is bij het samenwerkingsverband en de scholen. Hoewel er een wettelijke btw-vrijstelling is voor passend onderwijs, dekt deze vrijstelling helaas niet altijd de lading. In de praktijk leidt dit tot discussies met de Belastingdienst en in voorkomende gevallen tot niet-aftrekbare btw bij de samenwerkingsverbanden. Na lange discussie met de Belastingdienst heeft BDO voor een aantal cliënten een oplossing voor dit probleem gevonden in de toepassing van de goedkeuring voor structurele detachering. Die weg is echter, abrupt en zonder enige toelichting, afgesloten in het nieuwe besluit over het ter beschikking stellen van personeel.

Hoe zat het ook alweer?

Bij de invoering van passend onderwijs in 2014 was geen er btw-vrijstelling die kon worden toegepast voor de dienstverlening over en weer tussen het samenwerkingsverband en de scholen. Vanuit de gedachte dat btw-heffing niet wenselijk is, hebben de staatssecretarissen van OC&W en Financiën een tijdelijke btw-vrijstelling passend onderwijs in het leven geroepen. Na een politieke lobby is deze vrijstelling op 1 augustus 2016 wettelijk geregeld. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vanaf deze datum aangemerkt als sociaal-culturele instellingen en kunnen voor de werkzaamheden die een uitvloeisel vormen van het ondersteuningsplan de zogenoemde ‘sociaal-culturele vrijstelling’ toepassen. Hiermee leek het btw-probleem voor eens en voor altijd opgelost. Maar niets is minder waar. Een essentieel verschil met de eerdere goedkeuring is dat de wettelijke vrijstelling maar één kant op werkt. De vrijstelling geldt alleen voor de diensten door het samenwerkingsverband aan de scholen, en niet meer voor de prestaties door de scholen aan het samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden hebben veelal geen personeel in dienst en de scholen detacheren in de regel het personeel aan het samenwerkingsverband. Deze detacheringen, van veelal niet-onderwijzend personeel, vallen vanaf 1 augustus 2016 dus in de meeste gevallen niet meer onder de vrijstelling.

Uit de parlementaire stukken van deze wetswijziging blijkt overigens niet of deze inperking bewust is gemaakt of louter het gevolg is van de beperkte mogelijkheid van de wetgever om een op maat gemaakte vrijstelling te formuleren. Vanuit de gedachte dat btw-heffing, ook vanuit de overheid, onwenselijk wordt geacht, vermoeden wij dit laatste.

Het onderwijsbesluit biedt ruimte om alsnog een vrijstelling toe te kunnen passen. Echter de Belastingdienst legt de voorwaarden in de praktijk veelal strikt uit, waardoor dit lang niet altijd een uitkomst is. Vandaar dat de oplossingen voor dit probleem elders moet worden gezocht. Het onder voorwaarden gebruikmaken van de goedkeuring voor structurele detachering was zo’n belangrijke oplossing. 

Wat wijzigt er nu?

Met ingang van 14 december 2018 is het besluit ten aanzien van het ter beschikking stellen van personeel gewijzigd. Eén van de wijzigingen ziet op de goedkeuring voor structurele detachering in de sociaal-culturele sector. Aan deze goedkeuring is als voorwaarde toegevoegd dat de uitleen plaats moet vinden door een 11.1.f-instelling. Scholen kwalificeren niet als 11.1.f-instelling, waardoor het doek valt voor de toepassing van deze goedkeuring.

Wij raden aan om te inventariseren welke gevolgen deze wijziging heeft voor uw instelling/samenwerkingsverband. Wij kunnen u uiteraard ondersteunen bij het maken van deze inventarisatie. Ook denken wij graag met u mee over oplossingen.

Meer informatie

Wilt u weten welke mogelijkheden BDO biedt? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs.