• Veerkrachtig de toekomst tegemoet

    Zo houdt u uw onderneming toekomstbestendig in onzekere tijden

    BEKIJK KENNISSESSIES

Sterk gestegen energiekosten, krapte op de arbeidsmarkt, hoge grondstofprijzen, stijgende rente, terugbetalen belastingschuld: als ondernemer bent u op dit moment omringd met veel onzekerheden. Wat zijn de signalen die u vertellen dat bijsturing nodig is? Hoe houdt u uw onderneming wendbaar te midden van dit economische tumult? BDO denkt met u mee. We helpen uw onderneming toekomstbestendig te houden en bieden hulp bij moeilijke keuzes.

Kennissessies voor ondernemers 

Om ondernemers op de beste manier door deze onzekere tijd te loodsen heeft BDO vier sessies georganiseerd over de belangrijkste speerpunten waarmee uw onderneming toekomstbestendig blijft. De kennissessies kunt u terugkijken via onderstaande links:

Doe het samen

Hulp van buitenaf kan u in deze tijd veel verlichting geven. Zeker als u door de veelheid aan wijzigende omstandigheden door de bomen het bos niet meer kunt zien. Of als u wel signalen herkent, maar twijfelt hoe deze aan te pakken, of moeite heeft om beslissingen te nemen: dan is het fijn als u iemand heeft die naast u staat, met u meedenkt, het overzicht houdt en ervoor zorgt dat u weer grip krijgt op de toekomst van uw onderneming. Dat is de rol van BDO: ondernemingen helpen om door uitdagende omstandigheden heen te komen. Net wat uw onderneming nodig heeft om op alle vlakken wendbaar te zijn en toekomstbestendig te blijven.

Bijsturen naar de dag van morgen

De dagelijkse drukte of het reageren op het oplossen van acute problemen kunnen ertoe leiden dat u weinig bezig bent met de dag van morgen. En dat is ergens ook begrijpelijk: onder de huidige, volatiele omstandigheden is het soms alle hens aan dek. Daarbij zijn veel ondernemers ras optimisten – en dat draagt bij aan hun succes. Maar wie té rooskleurig naar zaken kijkt, loopt ook het risico om onvoldoende op negatieve signalen te reageren (of anticiperen). 
Daarom is het belangrijk om alert te blijven op veranderingen -  binnen uw onderneming en daarbuiten. Een krimpende orderportefeuille, margedruk, krappe liquiditeit, een ‘breach’ op de afgesproken covenanten, komst van ‘bijzonder beheer’;  dit zijn allemaal (zichtbare) resultaten van dieper achterliggende oorzaken. Het zijn belangrijke signalen die om actie vragen. De cruciale vraag daarbij is: stuurt u voldoende bij als veranderingen en signalen daartoe aanleiding geven?

Structureel evalueren en vooruitkijken

Structureel evalueren kan u hierbij scherp houden. Maak met uw management team regelmatig een pas op de plaats en bekijk met elkaar wat er in de wereld om uw onderneming heen gebeurt. Breng in kaart op welke manier de markt verandert, de klantbehoefte verandert en welke technologische ontwikkelingen impact hebben op uw onderneming. Daarna volgt een evaluatie: passen de uitgezette koers en strategie nog bij deze ontwikkelingen? Door op tijd te herkennen en erkennen dat het speelveld (soms blijvend) veranderd is, kunt u uw businessmodel aanpassen voordat (grote) problemen zich aandienen. Door besluiten te nemen kunt u de strategische wendbaarheid van uw onderneming bevorderen. Dat kunnen best stevige beslissingen zijn. Het hebben van een externe, objectieve sparringspartner daarbij kan tot nieuwe inzichten leiden en bijdragen aan de nodige doortastendheid.

Scenario’s maken helpt

Goede budgettering en sturen op cash flow en rendement zijn altijd belangrijk. Ondernemers die wendbaar willen zijn, gaan echter nog een stap verder: zij doen aan scenarioplanning. Welke scenario’s zijn er en wat zijn de financiële en strategische gevolgen van elk scenario? Welke scenario’s zijn het meest realistisch en haalbaar? Het voordeel van scenarioplanning is dat als een bepaald scenario werkelijkheid wordt, het u niet overvalt. U heeft namelijk al een ‘wat als’ plan klaarliggen. Onze ervaring is dat dit ondernemers rust, overzicht en houvast geeft. 

Durf in te grijpen

Erkennen dat een eens succesvol businessmodel moet worden aangepast en anticiperen op veranderingen: het vraagt soms om moedige besluiten. Durven ingrijpen is nodig om wendbaar te blijven in onzekere tijden als deze. De mate van ingrijpen kan erg uiteenlopen. Dat kan een strategische heroriëntatie zijn, een forse reorganisatie , maar ook aanpassingen in de juridische, fiscale of bedrijfseconomische structuur. Ook het saneren van schulden, een herkapitalisatie van de balans of zelfs een bedrijfsbeëindiging kan aan de orde zijn. Hoe het scenario van uw onderneming er ook uitziet: een dosis lef kan nodig zijn om (grote) problemen voor te zijn. We realiseren ons dat dit alles in de waan van de dag soms makkelijker gezegd is dan gedaan. Het goede nieuws is dat u er niet alleen voor staat. BDO staat met een multidisciplinair team van experts voor u klaar. Maak daar gebruik van en doe het samen met BDO.

Wilt u ook met een gerust gevoel de toekomst tegemoet?
Maak dan een afspraak met onze adviseurs.