• Personeel en Organisatiestructuur

Personeel en leiderschap in het kader van de huidige omstandigheden

Scenarioplanning 

Als ondernemer in financieel zware tijden is het van groot belang om te kunnen anticiperen op verschillende scenario's. Een goed geformuleerd crisisplan helpt u snel te reageren op onverwachte gebeurtenissen en uw bedrijf beter bestand te maken tegen risico's. Het kan nuttig zijn om uw personeel op te leiden en te trainen in vaardigheden die relevant zijn voor verschillende scenario's, zoals probleemoplossing en meervoudige inzetbaarheid. Dit kan uw medewerkers helpen bij het aanpassen aan veranderende omstandigheden en bij het bieden van een grotere waarde aan uw bedrijf.

Leiderschap 

Voor iedere organisatie en branche is een financieel uitdagende situatie anders. Het is hoe dan ook van belang om direct op veranderende marktomstandigheden te kunnen reageren. Zichtbaarheid, daadkracht en benaderbaarheid van directie, management en teamleiders is van cruciaal belang. Uw medewerkers dient u richting en sturing te geven in een situatie waarin veel onzekerheid heerst door bijvoorbeeld stijgende kosten, een gewijzigde klantbehoefte of krimpende orderportefeuille. Welke veranderingen gaat u invoeren en hoe gaat u die implementeren? Overzicht en effectieve communicatie zijn hierbij van groot belang. Ook privé kunnen medewerkers worden getroffen door de huidige omstandigheden. Wanneer u erkenning toont voor de impact en inzet van uw medewerkers en op beheerste, betrokken en persoonlijke wijze verantwoordelijkheid toont, ervaren medewerkers meer vertrouwen en voelen zij zich meer verbonden met de organisatie.

Expertise cruciaal

Bij financieel zwaar weer komen de organisatiecultuur en bedrijfswaarden vaak onder druk te staan en veranderen de leiderschapsbehoeften. Het is belangrijk om effectief om te gaan met weerstand en vaardigheid te hebben om te sturen op verandering. Soms is het raadzaam om interim management in te zetten om bepaalde organisatiedoelen te bereiken. Hierdoor kan snel geschakeld worden en kunnen er efficiënte veranderingen doorgevoerd worden. Ook evaluatie van het salarishuis en beloningsgebouw is belangrijk om uw organisatie toekomstbestendig is. Omdat wijzigingen gevoelig liggen is het van belang om zorgvuldig en met expertise te werk te gaan. BDO helpt u bij het proces en betrekt de juiste specialisten.

  • Inrichting functiehuis: BDO helpt u bij het opstellen van een functiehuis, waarin ook competenties in kaart worden gebracht. Hierdoor krijgt u inzicht in welke functies noodzakelijk zijn en welke overbodig. Dit kan leiden tot kostenbesparing en efficiëntere inzet van personeel.
  • Beloningsadvies: BDO helpt u bij het opstellen van een beloningsbeleid dat aansluit bij de situatie van uw bedrijf. Hierdoor kunt u uw medewerkers motiveren en behouden terwijl u tegelijkertijd rekening houdt met de financiële situatie van uw organisatie. 
  • Procesoptimalisatie: BDO helpt u bij het identificatie van knelpunten en het implementeren van verbeteringen. Hierdoor kunt u efficiënter werken en kosten besparen. 
  • Strategische werving: wanneer uw bedrijf in financieel zwaar weer verkeert, is het van groot belang om zorgvuldig te kiezen welke functies u wilt invullen. Door in te zetten op strategische werving, kunt u er voor zorgen dat u de juiste mensen aantrekt bij de herstructurering van uw bedrijf. BDO helpt u bij het opstellen van een wervingsstrategie en het aantrekken van de juiste kandidaten voor de juiste functies. 
  • Interim Dienstverlening: soms is de noodzaak tot ingrijpen groot om uw bedrijf te kunnen redden. Interim dienstverlening kan daarbij helpen. BDO biedt interim oplossingen op het gebied van HR of door een tijdelijk Chief Restructuring Officer aan te stellen. Al onze interim professionals zijn gespecialiseerd in de begeleiding bij financiële problemen en kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een plan om de situatie van uw bedrijf te verbeteren en het moraal en de productiviteit van uw personeel te behouden.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw huidige situatie of wilt u weten hoe BDO u kan helpen op het gebied van HR of arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.