Publieke sector

De specialisten van BDO maken op deze pagina een overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen voor de Publieke Sector voor 2023. Liever een uitgebreid overzicht? Lees dan onze uitgebreide update.

LEES UITGEBREIDE UPDATE

Doorlopend wordt deze pagina geüpdatet.Voor wie hoopt veel nieuws te lezen in het Belastingplan 2023: het aantal fiscale maatregelen voor de publieke sector is nóg geringer dan vorig jaar. Daarnaast lijkt de financiële impact van de voorgenomen maatregelen op organisaties in de publieke sector relatief beperkt.

Wel zien we dat er (nog) meer wordt gevraagd van (semi)publieke organisaties. Zo merkt de zorgsector nog altijd de enorme gevolgen van de coronapandemie, zowel op financieel vlak als in termen van ziekteverzuim. In de Prinsjesdagplannen valt te lezen dat woningcorporaties een belangrijke rol hebben in de koopkrachtcompensatie en vervullen ze een voortrekkersrol als het gaat om het realiseren van vastgoedverduurzaming. Ook gemeenten zien hun werkdruk toenemen vanwege de belangrijke taak die zij hebben als het gaat om armoedebestrijding. Het meest concrete voorbeeld hiervan in de Prinsjesdagplannen is de rol die voor gemeenten is weggelegd bij de uitkering van de energietoeslag.   

Al met al zien we voor de gehele publieke sector een enorme opgave. Tel hierbij de historische krapte op de arbeidsmarkt op en het mag duidelijk zijn dat de publieke sector staat voor forse uitdagingen. Onzekerheid over de fiscale positie of zelfs fiscale risico’s zijn daarbij onwenselijk. We zien in de praktijk dan ook dat steeds meer publieke organisaties fiscaal ‘in control’ willen zijn. Grip op fiscale processen - al dan niet geformaliseerd met een zogenoemd tax control framework - wordt dan ook steeds belangrijker.

Graag geven we nog een korte opsomming van de fiscale maatregelen die impact hebben op organisaties in de publieke sector:

  • Het vpb-tarief in de eerste schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%. Daarnaast wordt de ‘schijflengte’ ingekort van € 395.000 naar € 200.000. 
  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt stapsgewijs verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per 1 januari 2023 en € 0,22 per kilometer per 1 januari 2024.
  • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.
  • Het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt verlaagd naar 0% (nu: 21%). Vooralsnog kiest het kabinet er niet voor deze verlaging ook toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.