• Outsourcen en focus op kernactiviteiten

    Optimaliseren, professionaliseren en uitbesteden van ondersteunende processen

    Download factsheet

Outsourcing

Een belangrijke succesfactor voor organisaties is het vermogen om zich snel te kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, zowel intern als extern. Het uitbesteden van ondersteunende processen kan daarbij een groot verschil maken. Zonder dat het u tijd en moeite kost. 

Outsourcing van de ondersteunende processen van uw bedrijf vergroot uw mogelijkheden om als (internationale) organisatie uw verandervermogen te vergroten en zodoende te anticiperen op alle razendsnelle veranderingen, onder andere op technologisch gebied. 

Focus op kernactiviteiten

Door uw ondersteunende processen uit te besteden aan BDO, kunt u zich meer dan ooit focussen op uw kernactiviteiten. Ondertussen richten wij uw secundaire processen zo efficiënt mogelijk in, ondersteund door state-of-the-art technologie. We bewerken bovendien alle beschikbare (relevante) data tot de praktische stuurinformatie die nodig is om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen, het bedrijfsresultaat te optimaliseren en de waardeontwikkeling van uw organisatie positief te beïnvloeden.

Onze mogelijkheden van outsourcing

Wij beschikken over de operational excellence om deze niet-kernactiviteiten geheel of gedeeltelijk uit handen te nemen, te optimaliseren en te professionaliseren. De ondersteunende processen die u aan BDO kunt outsourcen zijn:

Salarisadministratie (payroll)
Door uw salaris- en HR-administratie over te laten aan BDO, creëert u capaciteit die ten goede komt aan de continuïteit, kwaliteit en efficiency van uw organisatie. 

Financiële processen (FPO)
(Internationale) organisaties die hun financieel-administratieve processen op een efficiënte en toekomstbestendige manier organiseren, hebben een voorsprong op hun concurrenten.

(Inter)nationale compliance-eisen (Global outsourcing)
Global Outsourcing bij BDO betekent een centrale benadering van lokale compliance delivery, beveiligd en gestructureerd. Altijd direct inzicht door middel van het onlineportal.

De voordelen van outsourcing

Het outsourcen van deze processen aan BDO leidt door de optimalisatie van deze processen tot een hogere kwaliteit, een verzekerde continuïteit, meer beheersbaarheid en een betere schaalbaarheid. Met alle voordelen van dien op andere niveaus binnen uw organisatie. Denk aan een geoptimaliseerde inzet van mensen en middelen, betere besluitvorming (dankzij de beschikbare managementinformatie), meer inzet op innovatie en meer focus op kernactiviteiten. Uiteindelijk resulterend in een verbeterd bedrijfsresultaat en een groter adaptief vermogen.

Outsourcen aan BDO

U kunt bij ons rekenen op een centraal gecoördineerde outsourcing, mogelijk gemaakt door lokale expertise en uitvoering. U krijgt toegang via een eigen online-omgeving toegang tot alle informatie. BDO heeft een bewezen trackrecord voor (internationale) ‘mid corporates’. 

Dankzij onze robuuste, grondige én flexibele aanpak fungeren wij als proactieve sparringpartner, die helpt om uw strategische doelstellingen te realiseren. Met oog voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering. Vanuit die gedachte optimaliseren wij niet alleen uw processen, maar ook uw bedrijfsresultaten. Ondersteund door onze ruime ervaring met innovatieve ICT-oplossingen en bewezen methodes, zoals LeanSix Sigma.

Meer informatie over Outsourcing bij BDO

In deze factsheet vindt u meer informatie over onze Outsourcing Services. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van outsourcing door BDO voor uw organisatie? Neem contact op met onze specialisten. 

Volgende: Payroll Services