• Welke impact heeft COVID-19 op uw organisatie?

    nieuwe normaal
    nieuwe perspectieven

    Stel uw vraag

Welke impact heeft COVID-19 op uw organisatie?

Bij BDO zijn we ons bewust van de effecten van de uitbraak van de COVID-19-pandemie op onze klanten - ondernemers en organisaties in de private en publieke sector -, onze mensen en de economie als geheel. De strikte voorwaarden om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, maken het moeilijk om uw bedrijf of organisatie draaiende te houden, terwijl u ondertussen ook uw medewerkers, partners en leveranciers wil begeleiden en ondersteunen. 

Wanneer het gaat om de continuïteit van uw bedrijf, is het van groot belang om uw veerkracht te vergroten om zo goed mogelijk te kunnen herstellen van deze crisis. Onze dienstverlening is erop gericht om u nieuwe perspectieven te bieden en scenario’s te plannen, zodat u voorzichtig verder kunt gaan kijken dan de initiële impact van de coronacrisis. 

Op deze website leest u de belangrijkste economische maatregelen, en bijvoorbeeld tips voor uw onderneming of organisatie om de gevolgen van deze crisis zoveel mogelijk te beheersen.

Inzicht in prioriteiten dankzij drie fasen model

Voor ieder bedrijf en voor iedere organisatie is die situatie anders. Wij onderscheiden drie te doorlopen fasen waarin u zich begeeft in deze coronacrisis. Dit model helpt u inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten. 

  • REACT - De manier waarop organisaties reageren op de directe impact van de coronacrisis, om ervoor te zorgen dat de grootste negatieve effecten op de bedrijfsvoering, de veiligheid van werknemers, uw supply chain en de financiële positie zoveel mogelijk worden beperkt. 
  • RESILIENCE – Het voortzetten van bedrijfsactiviteiten tijdens de ‘lockdown’, met behulp van technieken waarmee mensen, processen en informatiesystemen zich kunnen aanpassen aan de veranderende situatie. De wendbaarheid om activiteiten aan te passen aan veranderende bedrijfsomstandigheden, met behoud van de continuïteit van de levering van ‘kritieke functies’ aan de klanten van uw bedrijf.
  • REALISE – Leren en implementeren van de belangrijkste lessen en ervaring uit de fasen ‘REACT’ en ‘RESILIENCE’. Uw organisatie succesvol aanpassen aan nieuwe bedrijfsmodellen en werkwijzen die nodig zijn om essentiële en verplichte politieke, economische, sociaal-culturele en technologische veranderingen aan te pakken.

Deze stadia kunnen afzonderlijk van elkaar op uw situatie van toepassing zijn, of als onderdeel van een scenarioplanning dienen om u verder te helpen de impact van de coronacrisis op uw organisatie te beheersen. 

Scenarioplanning; nu en voor de toekomst

Heeft u voldoende veerkracht en wendbaarheid om uw businessstrategie opnieuw invulling te geven en zodoende sterker uit de crisis te komen? Als de situatie weer (enigszins) gestabiliseerd is, kunt u ook nadenken over de gevolgen voor de langere termijn. De komende periode is cruciaal voor het vormgeven van de toekomst van uw organisatie, en mogelijk uw sector. Deze tijd vraagt om een breed perspectief met verschillende vooruitzichten en scenario’s. 

BDO ondersteunt uw onderneming ten tijde van de crisis, én daarna, door u te helpen perspectief op continuïteit te krijgen en u voor te bereiden op het nieuwe normaal. Ook publieke organisaties ondersteunen we in hun zoektocht naar maatschappelijke relevantie in een postcorona wereld.

Denk hierbij aan de volgende aandachtsgebieden: