BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Werkkapitaalverruimende maatregelen

Tijdstip laatste update: 27-3; 15:51

Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus een significante impact heeft op de liquiditeit van bedrijven en organisaties. In reactie hierop heeft de overheid diverse  maatregelen afgekondigd om deze ondernemingen en organisaties te helpen met de teruglopende liquiditeit. 

Op deze pagina leest u hoe u grip kunt krijgen op de liquiditeit van uw onderneming. BDO adviseert u een liquiditeitsprognose op te stellen. Met een liquiditeitsprognose krijgt u inzicht in uw betalingsverplichtingen en de ontwikkeling van uw financiële situatie in bepaalde scenario’s. Dat stelt u in staat tijdig te voorspellen wanneer uw onderneming een kritieke fase bereikt. 

11 tips voor grip op uw liquiditeit

Hieronder leest u tips en van welke overheidsmaatregelen u gebruik kunt maken om weer grip te krijgen op de liquiditeit. 

 

1. Stel uitgaven die uw kernoperatie niet of beperkt raken zo veel mogelijk uit

Stop investeringen, rem inkopen af door uw voorraadniveau te verlagen, en rek bijvoorbeeld de betaaltermijnen bij crediteuren op. Communiceer hierover met uw schuldeisers.

2. Betaal gefaseerd

Door periodiek kleinere bedragen te betalen, houden schuldeisers langer het vertrouwen en toont u uw goede voornemen om de crediteur te betalen.

3. Factureer eerder

Hoe eerder u factureert, hoe eerder uw debiteuren u betalen.

4. Stel belastingen uit

 • Ondernemers kunnen een verzoek om (bijzonder) uitstel van IB, VPB, OB en LB bij de Belastingdienst indienen. 
 • Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze direct minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.
 • De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.
 • Lees hier meer over de fiscale maatregelen.

5. Vraag tegemoetkoming in de loonkosten aan

6. Optimaliseer uw debiteurenbeheer

Zorg ervoor dat uw debiteuren u zo snel mogelijk betalen door uw inningsprocedure goed op orde te hebben. Zoek actief de communicatie op met uw (grotere) debiteuren en maak desnoods betaalafspraken. 

7. Schort aflossingen op financieringen op

U kunt mogelijk de aflossingen op uw financieringen voor de duur van 6 maanden opschorten. Op 19 maart zijn de onderstaande uitgangspunten gecommuniceerd:

 • ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven bedrijven zes maanden uitstel van aflossingen.
 • Uitstel van de aflossingen gaat gelden voor ondernemingen met financieringen tot €2,5mln in alle sectoren.  
 • ABN AMRO verleent naast uitstel van aflossingen tevens uitstel van rentebetaling voor zes maanden voor alle financieringen tot €50mln. Indien bedrijven dit niet willen dan moeten zij dit voor 31 maart 17.00 uur melden.
 • Nadere uitwerking door de andere banken volgt.

Indien u meer dan € 2,5 mln aan financiering heeft bij ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank, dan dient u via uw relatiemanager/contactpersoon een aanvraag in te dienen. Banken hebben de aanvraagprocessen hiervoor vereenvoudigd. Vanwege de grote belangstelling voor deze regeling is het zaak om tijdig bij uw financier aan de bel te trekken. 

8. Organiseer noodfinanciering via borgstellingsregelingen 

 • BMKB-C regeling
  Gesteund door de Overheid (door middel van de BMKB-C regeling) kunnen banken en andere financiers bedrijven helpen hun liquiditeit op orde te krijgen door tijdelijke:
  • verstrekking van een overbruggingskrediet 
  • ophoging van het Rekening Courantkrediet (RC-krediet) 

 • GO-faciliteit
  Naast de aanpassingen aan de BMKB-regeling zal de bestaande GO-faciliteit worden uitgebreid. Op basis van de informatie per 18 maart 2020 betreft dit primair een budgettaire aanpassing. Het garantiebudget van de GO-faciliteit zal worden verhoogd van 400 miljoen euro tot 1,5 miljard euro. Daarnaast wordt de maximale GO-faciliteit per onderneming verhoogd van 50 miljoen euro naar 150 miljoen euro. Op het gebied van het beleidskader en het aanvraagproces zijn nog geen veranderingen aangekondigd. Meer informatie over de GO-Faciliteit treft u hier aan

9. Overige maatregelen vanuit de overheid

Daarnaast heeft het kabinet nog andere maatregelen getroffen. Te weten:

 • Ondernemingen gefinancierd door micro kredieten financier Qredits kunnen rekenen op stopzetting van de aflossingen voor een periode van 6 maanden en automatische verlaging van de rente naar 2%.
 • Land- en tuinbouwbedrijven kunnen tijdelijk gebruik maken van een borgstelling van hun werkkapitaalfinanciering onder de BL-C regeling (verruimd Borgstellingskrediet Landbouw).
 • De horeca- en reisbranche kunnen rekenen op een separate compensatieregeling van de door de overheid getroffen maatregelen voor de volksgezondheid.

10. Onderhoud contacten met al uw stakeholders

Vaak is meer financiële ruimte beschikbaar dan u in eerste instantie verwacht bij bijvoorbeeld aandeelhouders, bank en/of crediteuren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw belanghebbende periodiek informeert over uw acties en intenties. 

11. Maak een plan voor de opstart van deze activiteiten 

Regeren is vooruitzien. Nadat u een liquiditeitsprognose heeft opgesteld en de bovengenoemde onderwerpen heeft ingezet om grip op uw liquiditeit te krijgen, is het zaak om plannen te gaan maken voor het opnieuw opstarten van uw business gedurende en na de coronacrisis. Wij adviseren u een plan te maken voorzien van een resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en liquiditeitsprognose op weekbasis. 

Integrale aanpak

Door het verruimen van uw werkkapitaal creëert u meer liquiditeitsruimte nu het in tijden van crisis nodig is. BDO adviseert u graag over deze maatregelen vanuit een integrale aanpak dankzij een multidisciplinair team met o.a. fiscale, juridische, bedrijfseconomische en financieringsspecialisten. Voor meer informatie, of ondersteuning bij uw (urgente) vraagstukken en het maken van plannen voor uw bedrijfsvoering en financiën na een liquiditeitsdal kunt u contact opnemen met ons crisismanagementteam.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam