BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Werkkapitaalverruimende maatregelen

Tijdstip laatste update: 6 mei; 14:35

Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus een significante impact heeft op de liquiditeit van bedrijven en organisaties. In reactie hierop heeft de overheid diverse  maatregelen afgekondigd om deze ondernemingen en organisaties te helpen met de teruglopende liquiditeit. 

Op deze pagina leest u hoe u grip kunt krijgen op de liquiditeit van uw onderneming. BDO adviseert u een liquiditeitsprognose op te stellen. Met een liquiditeitsprognose krijgt u inzicht in uw betalingsverplichtingen en de ontwikkeling van uw financiële situatie in bepaalde scenario’s. Dat stelt u in staat tijdig te voorspellen wanneer uw onderneming een kritieke fase bereikt. 

11 tips voor grip op uw liquiditeit

Hieronder leest u tips en van welke overheidsmaatregelen u gebruik kunt maken om weer grip te krijgen op de liquiditeit. 

 

1. Stel uitgaven die uw kernoperatie niet of beperkt raken zo veel mogelijk uit

Stop investeringen, rem inkopen af door uw voorraadniveau te verlagen, en rek bijvoorbeeld de betaaltermijnen bij crediteuren op. Communiceer hierover met uw schuldeisers.

2. Betaal gefaseerd

Door periodiek kleinere bedragen te betalen, houden schuldeisers langer het vertrouwen en toont u uw goede voornemen om de crediteur te betalen.

3. Factureer eerder

Hoe eerder u factureert, hoe eerder uw debiteuren u betalen.

4. Stel belastingen uit

 • Ondernemers kunnen een verzoek om (bijzonder) uitstel van IB, VPB, OB en LB bij de Belastingdienst indienen. 
 • Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze direct minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.
 • De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.
 • Lees hier meer over de fiscale maatregelen.

5. Vraag tegemoetkoming in de loonkosten aan

6. Optimaliseer uw debiteurenbeheer

Zorg ervoor dat uw debiteuren u zo snel mogelijk betalen door uw inningsprocedure goed op orde te hebben. Zoek actief de communicatie op met uw (grotere) debiteuren en maak desnoods betaalafspraken. 

7. Schort aflossingen op financieringen op

U kunt mogelijk de aflossingen op uw financieringen voor de duur van 6 maanden opschorten. Op 19 maart zijn de onderstaande uitgangspunten gecommuniceerd:

 • ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven bedrijven zes maanden uitstel van aflossingen.
 • Uitstel van de aflossingen gaat gelden voor ondernemingen met financieringen tot €2,5mln in alle sectoren.  
 • ABN AMRO verleent naast uitstel van aflossingen tevens uitstel van rentebetaling voor zes maanden voor alle financieringen tot €50mln. Indien bedrijven dit niet willen dan moeten zij dit voor 31 maart 17.00 uur melden.
 • Nadere uitwerking door de andere banken volgt.

Indien u meer dan € 2,5 mln aan financiering heeft bij ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank, dan dient u via uw relatiemanager/contactpersoon een aanvraag in te dienen. Banken hebben de aanvraagprocessen hiervoor vereenvoudigd. Vanwege de grote belangstelling voor deze regeling is het zaak om tijdig bij uw financier aan de bel te trekken. 

8. Organiseer noodfinanciering via borgstellingsregelingen 

BMKB-C regeling
Gesteund door de Overheid (door middel van de BMKB-C regeling) kunnen banken en andere financiers bedrijven helpen hun liquiditeit op orde te krijgen door tijdelijke:

 • verstrekking van een overbruggingskrediet 
 • ophoging van het Rekening Courantkrediet (RC-krediet) 

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB-C) te verlagen van 3,9% naar 2%. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB-C verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Tenslotte is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. 

GO-C-faciliteit
Aanvullend op de BMKB-C regeling, bevordert de overheid de kredietverlening aan (middel)grote bedrijven met een specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Dit is een aanvulling op de reeds bestaande GO-regeling. Het kabinet heeft op 7 april besloten om het garantieplafond van de GO en GO-C verder te verhogen naar € 10 miljard (was in maart 2020 reeds verruimd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard). Deze verhoging is op 22 april 2020 goedgekeurd door de Europese Commissie. De GO-C is van toepassing op leningen van geaccrediteerde financiers van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen, met een 6-jarige looptijd. Het maximale garantiepercentage op deze leningen zal t.o.v. de reguliere GO worden verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb. Meer informatie over de kenmerken van de GO-C faciliteit treft u hier aan

Op hoofdlijnen wordt het onderstaande schema gehanteerd voor de vaststelling of een onderneming tot mkb of grootbedrijf hoort. 

Grootte *Aantal werknemers en Jaaromzet en/of Jaarbalans
Groot meer dan 250 meer dan 50 mln Euro groter dan 43 mln Euro
Middelgroot minder dan 250 hoogstens 50 mln Euro kleiner dan of gelijk aan 43 mln Euro 
Klein minder dan 50 hoogstens 10 mln Euro kleiner dan of gelijk aan 10 mln Euro 
Micro minder dan 10 hoogstens   2 mln Euro kleiner dan of gelijk aan 2 mln Euro 

*exclusief uitzendkrachten

Leverancierskrediet
Het kabinet stelt tot €12 miljard beschikbaar om kredietverzekeringen te kunnen herverzekeren en zo leverancierskredieten beschikbaar te houden voor het Nederlandse bedrijfsleven. De impact van corona op kredietverzekeringen is dat de kredietwaardigheid van veel bedrijven is verslechterd. Als gevolg van deze risicostijging verlaagden kredietverzekeraars de afgelopen weken haar limieten (maximaal verzekerde bedrag per afnemer), of trokken deze zelfs helemaal in. Door nu kapitaal voor herverzekering beschikbaar te stellen verwacht het kabinet de corona impact voor kredietverzekeringen te verlagen en dat zo leverancierskredieten in stand kunnen blijven. 

Afhankelijk van uw sector en type, omvang en concentratie van afnemers adviseren wij u onder de huidige omstandigheden een kredietverzekering te overwegen.

COL-faciliteit en TOPSS financiering
Op 7 april heeft het kabinet aangekondigd € 100 miljoen uit trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Inmiddels zijn de details uitgewerkt; sinds 29 april nemen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aanvragen in behandeling en verstrekken zij de zogeheten Corona-OverbruggingsLening (COL). De COL faciliteit biedt financiering tot € 2 miljoen. Op 28 april is bekend gemaakt dat Invest-NL aanvullend € 100 miljoen uittrekt voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS). TOPSS biedt financiering vanaf € 2 miljoen onder voorwaarde van betrokkenheid van professionele investeerders.
 
De COL-faciliteit is ook relevant voor ondernemingen die in de afgelopen jaren gegroeid zijn zonder investeerders én zonder bancair krediet, maar die door de coronacrisis wel dringende behoefte aan overbruggingsfinanciering hebben en waarbij bancaire financiering o.b.v. BMKB-C of de GO-regeling niet mogelijk blijkt. De TOPSS financiering is met name relevant voor innovatieve start- en scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door de COVID-19 crisis. Meer informatie over zowel de COL-faciliteit als de TOPSS financiering zoals deze per 29 april 2020 van kracht is treft u hier aan.

9. Overige maatregelen vanuit de overheid

Daarnaast heeft het kabinet nog andere maatregelen getroffen. Te weten:

 • Ondernemingen gefinancierd door micro kredieten financier Qredits kunnen rekenen op stopzetting van de aflossingen voor een periode van 6 maanden en automatische verlaging van de rente naar 2%.
 • Land- en tuinbouwbedrijven kunnen tijdelijk gebruik maken van een borgstelling van hun werkkapitaalfinanciering onder de BL-C regeling (verruimd Borgstellingskrediet Landbouw).
 • Sinds vrijdag 27 maart 2020 kunnen ondernemers die het zwaarst zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- aanvragen. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) kan worden aangevraagd van 27 maart 2020 t/m 26 juni 2020 via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Op dit moment kan de TOGS worden aangevraagd door ondernemers in de volgende sectoren:

 • eet- en drinkgelegenheden
 • ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten)
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s
 • solaria
 • zwembaden
 • fitnesscentra
 • sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen

Voor de tegemoetkoming gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • in de onderneming werken maximaal 250 personen
 • de onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland buiten de eigen woning (deze voorwaarde geldt niet voor bepaalde horeca ondernemingen)
 • er wordt in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000,- verwacht en de vaste lasten bedragen naar verwachting ten minste € 4.000,-

10. Onderhoud contacten met al uw stakeholders

Vaak is meer financiële ruimte beschikbaar dan u in eerste instantie verwacht bij bijvoorbeeld aandeelhouders, bank en/of crediteuren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw belanghebbende periodiek informeert over uw acties en intenties. 

11. Maak een plan voor de opstart van deze activiteiten 

Regeren is vooruitzien. Nadat u een liquiditeitsprognose heeft opgesteld en de bovengenoemde onderwerpen heeft ingezet om grip op uw liquiditeit te krijgen, is het zaak om plannen te gaan maken voor het opnieuw opstarten van uw business gedurende en na de coronacrisis. Wij adviseren u een plan te maken voorzien van een resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en liquiditeitsprognose op weekbasis. 

Integrale aanpak

Door het verruimen van uw werkkapitaal creëert u meer liquiditeitsruimte nu het in tijden van crisis nodig is. BDO adviseert u graag over deze maatregelen vanuit een integrale aanpak dankzij een multidisciplinair team met o.a. fiscale, juridische, bedrijfseconomische en financieringsspecialisten. Voor meer informatie, of ondersteuning bij uw (urgente) vraagstukken en het maken van plannen voor uw bedrijfsvoering en financiën na een liquiditeitsdal kunt u contact opnemen met ons crisismanagementteam.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam