Integrale aanpak: 360° perspectief

Een succesvolle digitale transformatie vereist een gestructureerde en integrale aanpak. Vanuit die overtuiging hanteren wij voor organisaties het 360° perspectief. Hét model voor organisaties in elke ‘transformatiefase’; tenslotte gebruikt de een technologie vooral nog om de business te ondersteunen, terwijl digitalisering bij de ander is uitgegroeid tot een kerncompetentie.

Kansen maximaal benutten

De gemene deler voor alle organisaties is dat digitale transformatie een continu proces is; in welke transformatiefase uw organisatie zich nu ook bevindt. Met oog voor de risico’s helpen wij u de kansen van digitale transformatie maximaal te benutten. En wel op elk van de vijf ‘ontwikkelassen’, die leidend zijn voor de digitale transformatie van uw organisatie: klanten, medewerkers, IT, finance en het portfolio van producten en diensten.

Succesvolle evenwichtige transformatie

Digitale transformatie biedt kansen voor iedere organisatie. Bijvoorbeeld voor het aanscherpen van de strategie en het optimaliseren van de bedrijfsvoering: u kunt bedrijfsprocessen goedkoper, efficiënter en klantgerichter inrichten. Deze processen zijn nooit losse elementen, maar hangen nauw met elkaar samen. Het ene proces digitaliseren, heeft direct gevolgen voor andere processen. Die moeten ‘mee’ in de digitaliseringsslag om tot een succesvolle en evenwichtige transformatie te komen.

Integrale en gecoördineerde aanpak

Uw digitale transformatie kan alleen slagen bij een integrale en gecoördineerde aanpak. Rekening houdend met de, vaak vergaande, impact op zowel medewerkers als klanten. Alleen dan kunt u bedrijfsprocessen goedkoper, efficiënter en klantgerichter inrichten. Met alle voordelen van dien, mits organisaties hun klanten, medewerkers, finance en portfolio (van producten en diensten) actief betrekken in de transformatie. Op elk ‘executieniveau’; van strategie tot operationele uitvoering.

Het 360° perspectief van BDO biedt uw organisatie helder inzicht in de status van uw digitale transformatie en de te nemen (vervolg)stappen. Aan de basis daarvan staat een combinatie van technologische expertise en ervaring, diepgaande klant- en sectorkennis en vakinhoudelijke professionaliteit. Een drie-eenheid die borg staat voor een integrale aanpak van digitale transformatie.

Snel meer weten?

Lees onze visiepaper


Volgende: cloud en enterprise platform-oplossingen >