• Data analytics

    Van volume naar relevantie en inzicht

Data analytics

Data analytics helpt bij het omzetten van grote hoeveelheden data naar relevante informatie. Naar waardevolle inzichten, die kunnen helpen bij het verbeteren van de besluitvorming binnen uw organisatie. Dit betekent ook dat data analytics een directe impact heeft op het uitvoeren en uiteenzetten van uw organisatiestrategie.

Wie de besluitvorming niet ondersteunt met een goed functionerende informatievoorziening, kan alleen maar afgaan op gut feeling. Zonder de rol van data analytics te óverschatten, biedt het de gebruiker de mogelijkheid om dat onderbuikgevoel te staven en op waarde te schatten. Vertrouwen op het een, sluit het ander dan ook zeker niet uit.

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Data analytics, in traditionele zin, kenmerkt zich door de focus op tellingen - zoals het aantal klanten, de huidige voorraad en de productiecijfers - op een bepaald moment in de tijd. Een nuttige exercitie, maar per definitie terugblikkend naar wat in het verleden is gebeurd.

Theoretisch gezien maken organisaties gebruik van voorgedefiniëerde datasets. In de praktijk komen analyses grotendeels als volgt tot stand: door zogeheten ‘dumps’ uit een informatiesysteem door te rekenen in een spreadsheet. Tussen deze systemen is vaak sprake van gebrekkige integratie. Het produceren van rapportages is bovendien veelal handwerk, met een zekere foutgevoeligheid als gevolg. Sterker nog, een ‘single source of truth’ ontbreekt; er bestaan meerdere werkelijkheden, afhankelijk van het systeem dat u raadpleegt.

Typerend voor een modernere informatievoorziening, daarentegen, zijn een hoge mate van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Master data wordt centraal gecureerd, data-catalogi zijn alom beschikbaar en toegang tot data is op deugdelijk wijze gedocumenteerd. Het uitvoeren van analyses vindt bovendien enkel plaats op databases - al dan niet geanonimiseerd - die daartoe bestemd zijn.

Onjuist gebruik data analytics doet meer kwaad dan goed

Het volwassenheidsniveau van een organisatie en haar informatievoorziening heeft een directe weerslag op de analysemogelijkheden. Organisaties met tijdige beschikbaarheid van accurate data kunnen die data direct inzetten voor analysedoeleinden. Zo gebruiken we bijvoorbeeld ‘process mining’: een analysetechniek voor het meten van efficiency, identificeren van bottlenecks en vaststellen of het proces in kwestie voldoet aan wet- en regelgeving. Daarnaast zetten we ‘machine learning’ - meer dan eens verward met ‘artificial intelligence’ - in om afwijkende transacties op te sporen. Zo maken we van begrippen als ‘continuous control monitoring’ en ‘management by exception’ meer dan conceptuele idealen.

Daarnaast vinden academische disciplines als statistiek en onderzoeksfilosofie steeds meer hun weg in de praktijk. Data analytics is een krachtig tool, maar kan bij onjuist gebruik meer kwaad dan goed doen. Onderzoeksuitkomsten zouden moeten bijdragen aan een betere besluitvorming; het tegenovergestelde is het geval bij resultaten gebaseerd op verkeerde uitgangspunten, afwezigheid van een solide methodologie en onjuiste conclusies.

Focus verschuift en technologie verandert

In de nabije toekomst gaat data analytics zich veel meer op de buitenwereld richten. Met daarbij de verwachting dat organisaties de databronnen in hun eigen beheer gaan combineren met externe datastromen; deels vrij toegankelijk, deels in de vorm van betaalde diensten. En niet alleen de verhoogde rekenkracht maakt andersoortige invalshoeken mogelijk, maar ook de wijze waarop nieuwe, niet-relationele databases dataverzoeken afhandelen. We verwachten daarom dat de focus van analyses verschuift naar meer voorspellend en domein-specifiek.

En, last but not least: de manier waarop gebruikers informatie tot zich nemen en überhaupt kunnen verwerken, krijgt een prominentere rol. Dat noemen we ook wel de ‘user experience’: de interactie tussen gebruiker en product of service.

Vijf valkuilen

Het inzetten van data analytics en de aanverwante toepassingsvelden, zoals machine learning, neemt in de praktijk soms grote uitdagingen met zich mee. In dit factsheet geven wij u graag inzicht in de vijf belangrijkste valkuilen.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Onze specialisten praten graag met u verder over wat data analytics voor u kan betekenen in het licht van digitale transformatie. Wij bieden u graag nieuwe perspectieven over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Voor meer informatie over onze specifieke diensten op het gebied van data analytics verwijzen wij u naar deze pagina.

Volgende: Human Resources >