• De impact van COVID-19 op IT security en digitale processen

    nieuwe normaal
    nieuwe perspectieven

    Stel uw vraag

Wat is de impact van COVID-19 op de IT security en digitale processen van uw organisatie?

De COVID-19 pandemie heeft voor veel opschudding gezorgd. Wereldwijd als een bedreiging voor de volksgezondheid, maar tegelijkertijd ook voor het bedrijfsleven. De crisis kan zowel direct als indirect impact hebben op informatie en systemen - en daarmee uw organisatie. Het is van belang risico’s hieromtrent te beperken door het nemen van maatregelen, in eerste instantie maatregelen met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging. Daarna is het zaak uw IT-investeringen en projecten te heroverwegen, waardoor u in een later stadium processen efficiënter kunt inrichten binnen uw organisatie en waar mogelijk kunt digitaliseren. Enerzijds heeft de pandemie ervoor gezorgd dat IT security in zeer korte tijd meer prioriteit heeft gekregen, bijvoorbeeld doordat men veelvuldig thuis ging werken. Anderzijds leidt COVID-19 ertoe dat organisaties eerder klaar zijn om processen te optimaliseren door digitalisatie. 

Drie fasen: REACT, RESILIENCE en REALISE

Voor iedere organisatie en branche is de situatie anders. Wij onderscheiden drie te doorlopen fasen waarin u en uw organisatie zich begeven in deze coronacrisis. Dit model helpt u inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten. Hieronder worden de drie fasen toegelicht. 

REACT: cruciale bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging borgen

Door de uitbraak van de crisis was het advies voor werkend Nederland: werk zo veel als mogelijk thuis. Deze overheidsmaatregel lijkt relatief eenvoudig, maar heeft wellicht meer impact op uw organisatie dan op het eerste oog lijkt. Nu thuiswerken de nieuwe norm is, wordt het alsmaar belangrijker om extra aandacht te geven aan cyber security
Om de directe en indirecte impact van de pandemie op uw organisatie – en daarmee informatie en systemen - te beperken, is het van belang direct voldoende maatregelen te nemen. Hier vindt u de maatregelen, die zicht richten op het beschermen van cruciale bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging. 

RESILIENCE: procesoptimalisatie en heroverwegen IT-projecten

Wanneer u grip heeft op de bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging, is het zaak na te denken over efficiënte procesoptimalisatie. De contouren hiervoor kunnen in deze fase geschetst worden. De huidige economische omstandigheden kunnen tot een heroverweging van uw IT projecten en investeringen leiden: welke projecten moet ik stoppen en welke kan ik door laten gaan, zonder de continuïteit voor later in gevaar te brengen? Waar kan ik besparen op kosten voor beheer en onderhoud van mijn bestaande IT infrastructuur nu de druk op digitaal (thuis) werken is toegenomen? BDO kan u helpen om snel inzicht te krijgen voor goed onderbouwde keuzes. 

REALISE: toekomstbestendige organisatie met behulp van digitalisering

In de realise fase is het zaak om de belangrijkste lessen te implementeren met de ervaring uit de twee voorgaande fasen. Dit is het moment om te leren van alles wat zich in de voorgaande kritieke fasen heeft voorgedaan en te kijken hoe uw organisatie (weer) toekomstbestendig wordt. 

Robotic Process Automation

Mogelijk heeft u gemerkt dat sommige – basale - processen in een crisissituatie uitermate kritiek zijn geweest, en tegelijkertijd kwetsbaar. Het kan het overwegen waard zijn om te kijken of dit soort processen geautomatiseerd kunnen worden om de kwetsbaarheid te verminderen en flexibiliteit te vergroten. Dit maakt uw organisatie toekomstbestendig, zeker wanneer zich weer een calamiteit voordoet. Op zulke momenten dienen organisaties creatief, efficiënt en flexibel om te gaan met het continueren van hun bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van Robotic Process Automation (RPA) bijvoorbeeld, kunnen organisaties repeterende en arbeidsintensieve taken uit handen nemen van medewerkers. Met deze technologie worden veel voorkomende taken en menselijke handelingen geautomatiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het genereren van (management)rapportages, bijvoorbeeld voor inzicht in crediteuren/debiteuren of een digitaal loket voor veelgestelde vragen en klachten. 

Mede ingegeven door COVID-19 komen digitaliseringsvraagstukken sneller op uw pad dan initieel gepland. Dit maakt dat u eerder gaat nadenken over het inzichtelijk maken wat er binnen uw organisatie speelt, om vervolgens doelen te stellen en te kijken hoe u processen kunt digitaliseren. De technologische vooruitgang en aanhoudende automatisering bieden organisaties mogelijkheden voor data-analyse waarmee consumentengedrag voorspeld kan worden, bijvoorbeeld. Aan de andere kant kan digitale transformatie tegelijkertijd risico’s met zich mee brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cyber security. 

Krijg inzicht in u​w fiscale risico’s en kansen

Als bedrijf kunt u op onverwachte momenten controle krijgen van de Belastingdienst. In plaats van uw gehele fiscale huishouding door te lichten, maakt de fiscus steeds meer gebruik van statistisch steekproefonderzoek. Ondanks dat organisaties in deze fase nog steeds herstellende kunnen zijn en de gevolgen van de crisis kunnen voelen, kan hierbij één gevonden foutje al grote fiscale gevolgen hebben. BDO laat u zien hoe zo’n steekproef werkt en helpt u zo inzicht te krijgen in uw fiscale risico’s én kansen

Blijf de Belastingdienst voor met de BDO VAT Monitor

Bovendien gaan De Belastingdienst en andere stakeholders steeds meer over op informatiegedreven toezicht, veelal gebaseerd op data-analyse. De focus komt daarmee steeds sterker te liggen op de omzetbelasting. Door de slimmere toepassing van controlemiddelen is
de Belastingdienst in staat eerder fouten in de processen en aangiften omzetbelasting op te sporen. Heeft de Belastingdienst eenmaal de fouten in de aangifte omzetbelasting opgespoord, dan is het te laat voor een vrijwillige verbetering. Een controle mondt dan ook snel uit in naheffingsaanslagen met boetes en rente. U kunt dit voorkomen door middels de BDO VAT Monitor uw processen en btw-aangiften door te lichten op fiscale fouten en kansen aan de hand van data-analyse. Meer informatie over deze monitor leest u hier

Fiscale stimuleringsmaatregelen

In onzekere tijden is het van belang om optimaal gebruik te maken van uw arbeidspotentieel en beschikbare middelen. Reguliere werkzaamheden nemen af, waardoor sommige medewerkers bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor uw innovaties. Fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, zoals de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) zijn uitermate geschikt om nu optimaal in te zetten. Voor een succesvolle implementatie van de innovatiebox is het belangrijk om precies te weten waar u op moet letten. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de WBSO? Neem gerust contact met onze specialisten op.  

Meer weten?

Heeft u vragen over hoe u uw IT security en digitale processen kunt verbeteren? Onze adviseurs kunnen u helpen bij het maken van een uitgebreide analyse. Neem contact op met één van onze specialisten.